Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/otwarte/14002,INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.html
2021-12-05, 00:09

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.23.2020                                                                     

Brzeziny, dnia 19.11.2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na:       

„Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”.

 

                  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4 200 000,00 zł brutto.

Metadane

Data publikacji : 19.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony