Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/otwarte/13886,INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.html
2021-03-02, 15:52

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.24.2020                                                              Brzeziny, dnia 26 października 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony