Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/plany-i-programy/regulamin-utrzymania-cz/16066,w-sprawie-zmiany-uchwaly-Nr-XXVI1922020-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-30-kwietnia-.html
17.06.2024, 15:40

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/192/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/347/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony