Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/plany-i-programy/miejscowy-plan-zagospo/8440,uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-Brzez.html
2022-12-02, 14:06

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta

Poniżej link do Obwieszczenia Nr 16/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 lipca 2016r. i rostrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2016r.

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2016/3178/

Metadane

Data publikacji : 03.08.2016
Data modyfikacji : 02.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony