Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie Nr 145/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2013 r.

W sprawie: konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2014” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

Metadane

Data wytworzenia : 01.10.2013
Data publikacji : 01.10.2013
Obowiązuje od : 01.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki SG

Opcje strony

do góry