Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/18165,Zarzadzenie-Burmistrza-Miasta-Brzeziny-w-sprawie-rozstrzygniecia-II-otwartego-ko.html
22.06.2024, 06:18

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Metadane

Data publikacji : 11.04.2024
Data modyfikacji : 11.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony