Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/17942,Ogloszenie-o-tworzeniu-listy-osob-kandydatow-na-czlonkow-Komisji-konkursowej-do-.html
25.05.2024, 06:12

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

Metadane

Data publikacji : 06.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony