Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/15755,Ogloszenie.html
28.05.2024, 21:37

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

Metadane

Data publikacji : 11.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony