Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Brzeziny w dniu 09 marca 2021 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 16 ofert zgłoszonych przez podmioty uprawnione na łączną kwotę wnioskowanych dotacji w wysokości: 117.779,50 zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się wszystkie oferty. Dofinansowanie uzyskało 16 ofert. Miasto Brzeziny na realizację zadań publicznych objętych otwartym konkursem ofert zabezpieczyło w budżecie kwotę 84.800,00 zł. Informacje na temat zawierania umów udzielane są pod nr telefonu: 46 874 31 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Metadane

Data publikacji : 11.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry