Urząd Miasta Brzeziny

Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Strefa Inwestycyjna”.

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych na terenie miasta Brzeziny (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 19 maja 2016 r. poz. 2275) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie projektowanego zadania: „Strefa Inwestycyjna”.

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone z inicjatywy Burmistrza Miasta Brzeziny.

§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1, odbywać się będą od 10 czerwca 2017 r. do 18 czerwca 2017 r. i poprzedzone zostaną akcją informacyjną trwającą od 7 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

§ 4.

 1. Konsultacje społecznie prowadzone będą w formie:
  1. Zbierania ankiet w postaci pisemnej i elektronicznej,
  2. Zbierania uwag w postaci ustnej,
  3. Protokołowanego otwartego spotkania.
 2. Formularz ankiety dostępny będzie do wypełnienia lub pobrania na stronie Urzędu Miasta Brzeziny – www.brzeziny.pl.
 3. Ankiety konsultacyjne dostępne także będą w:
  1. Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Brzeziny, przy ul. Sienkiewicza 16;
  2. Biurze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzezinach, przy ul. Modrzewskiego 12;
  3. Biurze Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach, przy ul. Świętej Anny 57.
 4. W ramach konsultacji w dniach od 10 do 11 czerwca 2017 r. w godzinach od 17.30 do 20.30 na terenie imprezy masowej „MISTRZOWSKIE DNI BRZEZIN”  w Brzezinach, przy ul. Chopina, odbędą się protokołowane otwarte spotkania z mieszkańcami Brzezin.

§ 5. Burmistrz Miasta Brzeziny powołuje zespół konsultacyjny odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji  (w tym za przeprowadzenie badania ankietowego) z mieszkańcami Miasta Brzeziny  w składzie:

 1. Radosław Pyka – przewodniczący;
 2. Agnieszka Guzek – zastępca przewodniczącego;
 3. Mirosława Terka – członek;
 4. Agnieszka Murawska – członek;
 5. Joanna Mikuta – członek;
 6. Marcin Kłopocki – członek;
 7. Waldemar Guzicki – członek.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data wytworzenia : 06.06.2017
Data publikacji : 07.06.2017
Obowiązuje od : 06.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony

do góry