Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/9018,Zapytanie-cenowe-dla-zamowienia-publicznego-o-wartosci-nieprzekraczajacej-rownow.html
17.04.2024, 10:38

Brzeziny, 10.02.2017 r.
RI.7011.2.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro
dla
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej  termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej Miasta Brzeziny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach.

 

Metadane

Data wytworzenia : 10.02.2017
Data publikacji : 10.02.2017
Obowiązuje od : 10.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosława Terka
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony