Urząd Miasta Brzeziny

Zapytanie ofertowe - Senior Wigor

Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Przeprowadzenie terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR, 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, w szczególności prowadzenie zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych oraz terapii zajęciowej  dla 15 osób starszych poprzez wykonywanie określonych, różnorakich czynności mających charakter usprawniania psychicznego i fizycznego przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju prac manualnych, biblioterapii itp. Celem prowadzenia zajęć jest rehabilitacja społeczna. Warsztaty prowadzone będą w Dziennym Domu przez 6 godzin w tygodniu od poniedziałku do piątku, w dni robocze w zaproponowanych terminach i godzinach przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Zamawiający zapewni potrzebne materiały do prowadzenia warsztatów. 

Metadane

Data wytworzenia : 21.09.2016
Data publikacji : 22.09.2016
Obowiązuje od : 21.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony

do góry