Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/8130,Projekt-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-Brzeziny.html
23.05.2024, 21:33

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą z  oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 kwietnia 2016r. do 6 maja 2016r.

Metadane

Data publikacji : 14.04.2016
Data modyfikacji : 24.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony