Urząd Miasta Brzeziny

Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 162/2015
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach tworzenia warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny.

Metadane

Data wytworzenia : 15.10.2015
Data publikacji : 15.10.2015
Obowiązuje od : 15.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony

do góry