Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/7575,Projekt-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-Brzeziny.html
22.04.2024, 20:26

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą z  oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony