Urząd Miasta Brzeziny

Brzeziny, dnia 30 grudnia 2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 dotyczy zapytania ofertowego ofert na przewóz  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach

             

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że:

na realizację zadania obejmującego wykonanie dziennej usługi polegającej na przewozie 3 osób - 2 uczniów (rodzeństwo ur. w 1996 roku) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z opiekunem (rodzicem), który będzie sprawował opiekę nad uczniami podczas przewozu z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem po zakończonych zajęciach na trasie: Brzeziny, ul. Małczewska 92 - Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 oraz po zakończonych zajęciach: Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 - Brzeziny, ul. Małczewska 92 - zgodnie z planem lekcji uczniów. Termin realizacji zamówienia - dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 w okresie od 07 stycznia 2015r. – 26 czerwca 2015 r. - maksymalnie 110 dni 

wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Taksówka osobowa nr 1 Jarosław Pawłowski, 95-060 Brzeziny ul. Sosnowa 2 za cenę 27,00 złotych brutto.

Na realizację w/w zadania wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

 

Burmistrz Brzezin

(-) Marcin Pluta

Metadane

Data wytworzenia : 30.12.2014
Data publikacji : 30.12.2014
Obowiązuje od : 30.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony

do góry