Urząd Miasta Brzeziny

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Brzeziny, dnia 4 sierpnia 2014 r.

RI.6220.2.13.2014

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 4 sierpnia 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”przewidzianego do realizacji na nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Południowej 14, obręb nr 7, działka nr: 1856/15.

--
Pełna treść obwieszczenia dostępna w załączniku.

Metadane

Data wytworzenia : 05.08.2014
Data publikacji : 05.08.2014
Obowiązuje od : 05.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony

do góry