Urząd Miasta Brzeziny

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny

OGŁOSZENIE

 

Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach uprzejmie informuje, że dnia 24 maja 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537), opublikowana została decyzja z dnia 6.05.2024 r., znak sprawy WA.RZT.70.51.2024/4  (wa.rzt .70.51.2024/4 z dn.06.05.2024r.) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny na okres 3 lat, które wchodzą w życie od dnia 1 czerwca 2024 r.

 

Pliki do pobrania:

 WA.RZT.70.51.2024/4 z dn. 6.05.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry