Urząd Miasta Brzeziny

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537 ze zm.) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał Okresowej oceny jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Brzezinach za 2023r.

Woda z nadzorowanych wodociągów na terenie Miasta Brzeziny odpowiada  wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

                                                                        Ilona Skipor

Burmistrz Miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 29.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry