Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny wraz z prognozą z oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 22.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry