Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/15391,Projekty-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-Brzezin.html
21.05.2024, 18:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny wraz z prognozą z oddziaływania na środowisko.

Projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny wraz z prognozą z  oddziaływania na środowisko wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 3 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r.

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego  (BRZ_001)
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo‑wschodniej granicy miasta (BRZ_002)
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej (BRZ_003)

Metadane

Data publikacji : 03.12.2021
Data modyfikacji : 07.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony