Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/lobbing/8362,Postepowanie-przy-zalatwianiu-spraw-z-zakresu-dzialalnosci-lobbingowej.html
17.04.2024, 01:58

Postepowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 89/2016
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 12 lipca 2016 r.


w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Brzeziny z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 

Lp. Dane podmiotu wnoszącego wystąpienie Data wpływu Wskazanie podmiotu na rzecz którego wykonywana jest działalność lobbingowa Określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań Sposób rozpatrzenia Załatwienie sprawy
1.            

 

Metadane

Data wytworzenia : 12.07.2016
Data publikacji : 13.07.2016
Obowiązuje od : 12.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony