Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok

Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, poz. 2400) ogłasza:

 

 

I. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny wg stanu na dzień 01.01.2021 r. dla:

 

roczna kwota dotacji w złotych

miesięczna kwota dotacji w złotych

1. publicznych przedszkoli, o których mowa w art. 16 ust. 1 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (100%)

8.660,24

721,69

2. niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (75%)

6.495,18

541,27

 

 

II. statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Brzeziny (zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 października  2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)
w tym:

351,00

1. dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

3,00

2. dzieci w przedszkolach pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych

348,00

3. dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

0,00

4. wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

0,00

 

 

Brzeziny, dnia 15 stycznia 2021 r.

 

Metadane

Data publikacji : 18.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry