Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/dotacja-dla-przedszkoli/aktualizacja-podstawowe/14069,Aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-dokonana-w-listopadzie-2020r.html
18.07.2024, 10:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonana w listopadzie 2020r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawia art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 17) ogłasza:

I. aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny wg stanu na dzień 30.09.2020r. (wyliczoną zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) dla:

 

 

roczna kwota dotacji w złotych

zaktualizowana miesięczna kwota dotacji w złotych

1. publicznych przedszkoli, o których mowa w art. 16 ust. 1 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (100%)

9543,52

1089,13

2. niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art.17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (75%)

7157,64

816,84


 

II. statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Brzeziny (wyliczoną zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)
w tym:

366,00

1. dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

3,33

2. dzieci w przedszkolach pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych

362,67

3. dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

0,00

4. wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

0,00

Powyższą aktualizację sporządzono ze względu na błędne ujęcie na dzień 30 września 2020 r. sumy iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach, a także kwoty zaplanowanej na wydatki dot. wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Brzeziny, dnia 30 listopada 2020r.

Metadane

Data publikacji : 08.12.2020
Data modyfikacji : 15.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony