Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów w szkole podstawowej

Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawia art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203) ogłasza:

 

1)aktualizację podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny na terenie miasta Brzeziny:

 

- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny obowiązujący od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanych kosztów utrzymania                                                                                                                               391,87 zł

 

- średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej 

             4622,22 zł rocznie, 385,19 zł miesięcznie

 

a) średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych, w których

zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny – zaktualizowana kwota dotacji obowiązująca od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji                                                                                              381,84 zł

4.622,22 zł (średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej  )

– 1.567,48 zł (391,87 średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny obowiązujący od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanych kosztów utrzymania x 4 miesiące: styczeń – kwiecień 2018r.) = 3.054,74 zł

: 8 miesięcy (maj- grudzień 2018r.) =  381,84zł

 

b) zaktualizowana kwota dotacji na jedno dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolnych (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                                                                                                                                          4.028,48 zł miesięcznie

47.704,72 zł (kwota rocznej subwencji na 1 ucznia wg wagi 55 na rok 2018)

– 15.476,88 zł (3.869,22 zł - miesięczna kwota subwencji wg wagi 49 za rok 2017 x 4 miesiące: styczeń – kwiecień 2018r.) = 32.227,84 zł

: 8 miesięcy (maj- grudzień 2018r.) = 4.028,48 zł

 

2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny uczęszczających do tego oddziału przedszkolnego                                                                                                       47

w tym:

a) uczniów pomniejszona o liczbę uczniów niepełnosprawnych                                          46

b)dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                   1

c)dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach                               0

d) wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych                       0

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 15.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry