Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawia art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203) ogłasza:

 

1)pierwszą aktualizację podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok dla przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Brzeziny:

- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach publicznych obowiązujący

od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień

obowiązywania zaktualizowanych kosztów utrzymania                                                              517,23 zł

 

- średni koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach publicznych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej                                                                                                                                       6.031,58 zł rocznie, 502,63 zł miesięcznie,

- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach publicznych – zaktualizowana

kwota dotacji obowiązująca od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu

pierwszej aktualizacji                                                                                                                   495,33 zł

6.031,58 zł (średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach publicznych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej)

– 2.068,92 zł (517,23 zł średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia obowiązujący w przedszkolach publicznych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanych kosztów x 4 miesiące (styczeń – kwiecień 2018r.) = 3.962,66 zł

: 8 miesięcy (okres obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji: maj- grudzień 2018r.) = 495,33zł

 

  1. zaktualizowana kwota dotacji udzielana na 1 ucznia niepublicznemu przedszkolu obowiązująca od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji, (495,33 zł x 75%)                                                                                                                371,50 zł

 

  1. zaktualizowana kwota dotacji na 1 ucznia w przedszkolu objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju                                                                                                                  356,20 zł miesięcznie

4.218,10 zł ( kwota rocznej subwencji na 1 ucznia wg wagi 57 na rok 2018)

– 1.368,48 zł (342,12 zł miesięczna kwota subwencji na 1 ucznia wg wagi 51 za rok 2017 x 4 miesiące: styczeń – kwiecień 2018r.) = 2.849,62 zł

: 8 miesięcy (maj- grudzień 2018r.)  = 356,20 zł

 

  1. zaktualizowana kwota dotacji na jedno dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolnych (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  4.028,48 zł miesięcznie

47.704,72 zł (kwota rocznej subwencji na 1 ucznia wg wagi 55 na rok 2018)

– 15.476,88 zł (3.869,22 zł - miesięczna kwota subwencji wg wagi 49 za rok 2017 x 4 miesiące: styczeń – kwiecień 2018r.) = 32.227,84 zł

: 8 miesięcy (maj- grudzień 2018r.) = 4.028,48 zł

 

  1. zaktualizowana kwota dotacji na jedno dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy niepełnosprawne w przedszkolu      1.229,75 zł

14.562,49 zł (kwota rocznej subwencji na 1 ucznia wg wagi 60 na rok 2018)

– 4.724,52 zł (1181,13 zł - miesięczna kwota subwencji wg wagi 54 za rok 2017 x 4 miesiące – styczeń – kwiecień 2018r.) = 9.837,97 zł

: 8 miesięcy (maj- grudzień 2018r.)  = 1.229,75 zł

 

2) statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych                                 400

w tym:

a) uczniów w przedszkolach pomniejszaną o liczbę dzieci niepełnosprawnych                            398

b)dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach  2

c)dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach                                            0

d) wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  w przedszkolach       0

 

Metadane

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 15.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry