Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok

Na podstawia art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) ogłasza się :

 

podstawową kwotę dotacji na 2017 rok dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie miasta Brzeziny

1. Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jednego ucznia dla przedszkoli – 493,97

2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 373

3. Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 2

4. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0

 

 

 

 

Na podstawia art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) ogłasza się :

 

podstawową kwotę dotacji na 2017 rok dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny na terenie miasta Brzeziny

1. Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jednego ucznia dla przedszkoli – 286,25

2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 105

3. Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego– 1

4.Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 0

5. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0

 

 

 

Na podstawia art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) ogłasza się :

 

aktualizację podstawowej kwotę dotacji na 2017 rok

dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny na terenie miasta Brzeziny

1. Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jednego ucznia dla przedszkoli – 303,83

2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 105

3. Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego– 1

4.Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 0

5. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0

 

 

Na podstawia art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) ogłasza się :

 

aktualizację podstawowej kwotę dotacji na 2017 rok

dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie miasta Brzeziny

1. Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jednego ucznia dla przedszkoli – 489,95

2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 373

3. Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 2

4. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0

 

 

Na podstawia art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) ogłasza się :

 

Aktualizację podstawowej kwotę dotacji na 2017 rok  dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie miasta Brzeziny dokonaną w październiku 2017r.

 

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jednego ucznia przedszkoli – 480,24 zł miesięcznie

 

Aktualizację statystycznej liczby uczniów w przedszkolach na terenie miasta Brzeziny dokonaną w październiku 2017r.

 

1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach – 381,34

2. Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach – 2, w tym statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 0,67

3. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach – 0

 

 

Na podstawia art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) ogłasza się :

 

Aktualizację podstawowej kwotę dotacji na 2017 rok

dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny na terenie miasta Brzeziny

dokonaną w październiku 2017r.

 

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych po aktualizacji wynosi  – 364,00 zł miesięcznie

 

Aktualizację statystycznej liczby uczniów oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych dokonaną w październiku 2017r.

 

1. Statystyczna liczba uczniów oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 85,33

2. Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 1

3.Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 0

4. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 0

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.01.2017
Data modyfikacji : 23.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry