Urząd Miasta Brzeziny

Kolejny nabór na rachmistrza spisowego w NSP 2021

Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w kolejnym naborze na rachmistrza spisowego w NSP 2021.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zgłoszenia można składać w terminie od dnia 28 maja do dnia 7 czerwca 2021 r. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

lub za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@brzeziny.pl
  • platformy ePUAP na skrzynkę: 1021011/skrytka
  • albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich)

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry