Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2770/5 o pow. 13 m2, położonej w Brzezinach przy ul. Przechodniej,                dla której w Sądzie Rejonowym  w Brzezinach prowadzona jest KW 10214, przeznaczonej             do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren             na cel publiczny – budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów  i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

 

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 11 stycznia 2012 r. do 1 lutego 2012 r.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2012
Data modyfikacji : 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry