Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/majatek-miasta/zbycie-mienia/13334,Ogloszenie-o-trzecich-przetargach-ustnych-nieograniczonych.html
2021-02-27, 05:01

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XVII/115/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza


trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej,  oznaczonych  w ewidencji gruntów jako działki nr:
1. 1857/9 o pow. 7662 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00016783/0
Cena wywoławcza – 358.080,00 zł, wadium – 30.000,00 zł

2. 2958/23 o pow. 2337 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00014525/0
Cena wywoławcza – 107.040,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

 

Metadane

Data publikacji : 04.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony