Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

 1. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

( art. 267 ust.1 pkt 3  lit. c ustawy o finansach publicznych  Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.)

 1. Sprzedaż działek stanowiących własność Miasta Brzeziny

Lp

Nr działki

Zabudowania

Pow. działki

w m²

Położenie

Wartość nieruchomości

w zł

Cena sprzedaży netto w zł

VAT

w zł

1.

2908

Budynek mieszkalny o pow. Użytkowej 85,93 m²

806

ul. Żeromskiego 15

Grunt – 58.240,00

Budynek -74.620,00

110.000,00

-

2.

2511/6

-

25

ul. Modrzewskiego

2.163,00

2.163,00

497,49

Razem                                          831 m²                                 Grunt      – 60.403,00          112.163,00       497,49

                                                                                                   Budynek – 74.620,00

 

2. Nabycie działek na własność Miasta Brzeziny

Lp

Nr działki

Pow. działki w m²

Położenie

Cena nabycia

w zł

Opłata notarialna

w zł

Wartość nieruchomości w zł

1.

2381/1

74

ul. Nadrzeczna

6403,00

1.125,92

7.528,92 

2.

689/3

176

ul. Mrocka

9.597,00

988,43

10.585,43

Razem                      250 m²                                                16.000,00               2.114,35                         18.114,35                          

 

3. Przyjęcie darowizny przez Miasto Brzeziny

 

Lp

Oznaczenie

 i położenie nieruchomości

Pow. użytkowa m²

Udział w nieruchomości wspólnej

Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego zł

Opłata notarialna w zł

Wartość nieruchomości w zł

1.

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 4 na parterze budynku położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 12

Pomieszczenie przynależne

37,74

 

 

 

4,10

38/463

72.000,00

W tym wartość rynkowa udziału w gruncie 5.330,00

1.737,50

73.737,50

 

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 1 na parterze budynku położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 12

Pomieszczenie przynależne        

34,62

 

 

 

 

 

 

 

7,07

35/463

51.600,00

W tym wartość rynkowa udziału w gruncie 4.900,00

4.375,00

 

 

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 3 na parterze budynku położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 12

Pomieszczenie przynależne        

45,38

 

 

 

 

 

 

 

3,99

45/463

66.300,00

W tym wartość rynkowa udziału w gruncie 6.300,00

 

 

 

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 7 na parterze budynku położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 12

Pomieszczenie przynależne

39,76

 

 

 

 

 

 

6,84

40/463

58.100,00

W tym wartość rynkowa udziału w gruncie 5.600,00

 

 

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 8 na parterze budynku położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 12

Pomieszczenie przynależne        

37,01

 

 

 

 

 

 

 

4,02

37/463

54.000,00

W tym wartość rynkowa udziału w gruncie

5.200,00

 

 

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 9 na parterze budynku położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 12

Pomieszczenie przynależne      

35,90

 

 

 

 

 

 

 

3,96

36/463

62.850,00

W tym wartość rynkowa udziału w gruncie

5.000,00

 

Razem                                                  231/463 – 502,91 m²           364.850,00 w tym grunt 32.330,00                                          zł

 

Nieruchomość wspólna – prawo użytkowania wieczystego działki nr 2654/1 o pow. 1008 m², objętej księgą wieczystą Nr 18510 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

 

 1. Rozwiązanie użytkowania wieczystego

Lp

Nr działki

Powierzchnia w m²

Położenie

Wartość                         z operatu szacunkowego w zł

Opłata notarialna

 w zł

Wartość księgowa w zł

1.

3072/8

90

ul. Boh. Warszawy

4.994,00

835,32

5.829,32

Razem                        90 m²                                                              4.994,00                     77.491,00 zł

          835,32

             5.829,32

 

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Lp.

Nr działki

Pow. działki            w m²

Położenie

Wartość księgowa

Decyzja

1.

3330

540

ul. Irysowa 2

39.080,00

RI.6826.7.2014

z  16 grudnia  2014  r.

 

 

2.

3174

443

ul. Konwaliowa

32.060,00

RI.6826.8.2014

z 7 stycznia 2015  r.

 

3.

2752/19

18

ul. Andersa

1.160,00

RI.6826.9.2014                            z 7 stycznia 2015 r.

 

 

   Razem                       1001       m²                            72.300,00

 

 1. Działki wydzielone pod drogi publiczne, które  na podstawie  art. 98 ust. 1 ustawy             

o gospodarce nieruchomościami przeszły, z mocy prawa, na własność Miasta Brzeziny

 

Lp

Nr działki

Pow. działki w m²

Położenie

Decyzja podziałowa

Wartość działki w zł

1.

1961/4

86

ul. Składowa

 

OZG.6011/29/92

-

2.

2011/1

86

ul. Głowackiego

 

RI.6831.17.2014

                                          -

3.

2066/15

224

ul. Polna

RI.6831.9.2015

 

4.

691/4

692/5

91

92

ul. Mrocka

RI..6831.11.2015

 

5.

185/1

231

Ul. Sejmu Wielkiego

 

-

RI..6831.17.2015

Razem                           810 m²                                   

 

                                        

 1.  Komunalizacja

 

Lp

Nr działki

Pow. działki w m²

Decyzja

Wartość działki/Położenie działki

1.

2417/3

5152

GN-IV.7532.478.2014.AGP z 15 kwietnia 2015 r.

-

ul. Lasockich

2.

2417/2

2417/4

235

159

GN-IV.7532.504.2014.AGP z 15 kwietnia 2015 r.

-

ul. Lasockich

3.

2736/2

138

GN-IV.7532.125.1.2013.AS z 18 lutego 2015 r.

-

ul. Żeromskiego

4.

2737/2

46

GN-IV.7532.125.2.2013.AS z 18 lutego 2015 r.

-

ul. Żeromskiego

5.

2738/4

220

GN-IV.7532.125.3.2013.AS z 18 lutego 2015 r.

-

ul. Żeromskiego

6.

2739/3

1207

GN-IV.7532.125.4.2013.AS z 18 lutego 2015 r.

-

ul. Żeromskiego

Razem                       7157  m ²

 

 1. Podziały geodezyjny działek stanowiących własność Miasta Brzeziny

Lp

Nr działki

Pow. działki w m²

Decyzja zatwierdzająca podział

Nowe numery działek

Pow. działki w m²

1.

2610/1

13722

Decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny RI.6831.14.2015    

z 13 listopada 2015 r.

2610/3

2610/4

13716

6

 

2.

2697/8

3389

2697/11

2697/12

2697/13

3168

113

108

3.

2700

13070

2700/1

2700/2

2700/3

2700/4

3223

22

22

9803

4.

1189/1

3043

Decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny RI.6831.5.2015 z z 16 czerwca 2015 r.    

 

1189/2

1189/3

1189/4

1189/5

73

1195

87

1688

5.

2566/33

64

Decyzja Burmistrza Miasta Brzeziny RI.6831.6.2015                z 19 czerwca 2015 r.  

2566/48

2566/49

25

39

Razem                                33288 m²                                                                          33288 m²

                 

 

 1. Określenie wartości nieruchomości

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Położenie

Wartość działki w zł

1.

2066/15

224

ul. Polna

11.305,00

2.

2012/3

161

ul. Głowackiego

7.560,00

3.

222/1

78

ul. Słoneczna

3.660,00

4.

1432/1

102

ul. Leśna

3.460,00

5.

2566/48

25

ul. Głowackiego

2.164,00

Razem                                                                                                                                                 28.149,00

 

 1. Zmiana wartości  nieruchomości

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Położenie

Dotychczasowa wartość działki w zł

Nowa wartość działki

w zł

1.

2511/6

25

ul. Modrzewskiego

347,00

2.163,00

2.

3376

328

ul. Stryjkowskiego

1.640,00

22.900,00

3.

1750

1751/2

1683

185

ul. Fredry

-

400,00

117.650,00

12.950,00

4.

2782/1

budynek

344

ul. Reformacka 12

3.435,00

27.850,00

91.600,00

5.

2158

11253

ul. Wojska Polskiego

36.910,00

39.048,00

6.

2159

11981

39.300,00

41.574,00

7.

2160

12576

41.250,00

43.639,00

8.

1878

8843

ul. Św. Anny

43.154,00

50.494,00

9.

1879

15450

75.396,00

88.220,00

10.

1880

14840

72.419,00

84.736,00

11.

1881

19970

97.454,00

114.029,00

12.

1882

17112

83.507,00

97.710,00

13.

1189/3

1195

ul. Łódzka

50.787,50

76.900,00

14..

1189/5

1688

71.740,00

4.600,00

Razem            działki                                                                                   617.739,50                    824.463,00

                        budynek                                                                                                                        91.600,00

Zmiana wartości  nieruchomości w związku z inwestycją

15.

2423/1

 

ul. M.C. Skłodowskiej

51.880,00

192.623,87

16.

2475/1

 

64.920,00

241.039,74

17.

2424/1

 

300,00

1.113,86

                                                                                                                    117.100,00                       434.777,47

Działki w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie

18.

3075/4

2 7621

ul. Południowa

 

331.728,00

19.

2463/22

2463/21

868/2

868/5

869/6

869/7

870/2

2470/4

867/2

2464/2

2464/4

2464/5

2469/4

867/5

2500/3

2471/4

 

1 2932

663

9331

4746

1 9544

3414

4948

106

9768

433

386

638

31

5088

104

46

ul. Wojska Polskiego

391.260,00

1.220.716,00

Razem                                                                                             391.260,00                       1.552.444,00

20.

2959

z naniesieniami

 

ul. Sportowa

 

2.049.284,00

Razem

               2.049.284,00

 

 1. Działki dopisane w związku z analizą ksiąg wieczystych

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

w m²

Położenie

Podstawa nabycia

Wartość w zł

1.

2508/2

35

ul. Lasockich

Decyzja OZG.6011/23/92              z 01.09.1992 r.

0

2.

2536/5

27

ul. Konstytucji 3 Maja

Akt notarialny Rep. A Nr 274/95 z 05.06.1995 r.

0

3.

2349/11

482

ul. Kilińskiego

Decyzja S-G.IV.7228/464/94

z 08.11.1994 r.

0

4.

2475/3

40

ul. Lasockich

Decyzja G.IV.72280-41/93              z 02.03.1993 r.

0

5.

1445/4

50

ul. Leśna

Decyzja GK.7430/2/2003 z 07.02.2003 r.

0

6.

3249/9

5

ul. Zawilcowa

Decyzja S-G.IV.7228-8/91 z 21.01.1991 r.

0

7.

2685/6

44

ul. Moniuszki

Decyzja SP.VII.7723/B/1/5/2004/HC z 21.02.2005 r.

0

Razem                     683 m²

 

         12. Ustanowienie hipoteki

Lp.

Numer działki

Pow.

w m²

Położenie

Numer KW

Numer dokumentu/data

Kwota hipoteki

w zł

1.

3330

540

ul. Irysowa

LD1B/00012467/1

Decyzja RI.6826.7.2014                 z 16 grudnia 2014 r.

2.855,00

2.855,00

2.

3174

443

ul. Konwaliowa

LD1B/00011859/9

Decyzja RI.6826.8.2014 z 7 stycznia 2015 r.

4.648,50

3.

2908

806

ul. Żeromskiego

LD1B/00042146/4

Rep. A Nr 1571/2015 z 20 maja 2015 r.

99.127,00

Razem                                                                                                                                          109.485,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddanie do użytku ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego   na terenach rewitalizowanych w Brzezinach przy ul. Św. Anny 35A o wartości księgowej 2.305.255,60 zł.

 

 

II. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH, AKCJE, HIPOTEKI

( art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o finansach publicznych)

Udziały w spółkach

 

 

Nazwa spółki

Wartość kapitału podstawowego w zł.

Wartość

 jednego udziału

 w zł

Udziały Gminy Miasto Brzeziny

ilość

wartość w zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej        w Brzezinach

 Sp. z o.o.

3.347. 000,00

500

6 694

3.347.000

Zakład Usług Komunalnych Sp.                  z o.o.

w Brzezinach

16. 459. 000,00

1 000

16 459

16. 459. 000

Towarzystwo Budownictwa Społecznego                  w Brzezinach              Sp.

z o.o.

7.930. 000,00

500

15 860

7.930.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nr działki

Pow.   w m²

Położenie

 

Nr KW

Decyzja. inny dokument

Kwota hipoteki

1

3293

602

Ul. Słoneczna

11316

GK.72247-357/02

z 8.11.2002 r.

2.368,00 zł

2

3495

657

Ul. Racławicka

14035

GK. 72247-427/03

z 3.01.2003 r.

5.103,36 zł

3

3305/2

406

Ul. Kołłątaja

11319

GK. 72247-351/02

z 25.11.2002 r.

2.673,30 zł

4

2230/3

2230/5

2230/6

4587

Ul. Słowackiego

LD1B/00022111/4

Rep. A nr 2728/2010

71.523,00 zł

5

1999/3

2642

Ul. Sienkiewicza

LD1B/00020641/4

GM.7247-8/09

4.989,06 zł

6

2230/14

2230/18

 3099

75

ul. Waryńskiego

LD1B/00026401/2

Akt notarialny Rep. A Nr 1229/2012 z 22 marca 2012 r.

66.186,00 zł

7

1246

10.440

ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

LD1B/00000287/12

z dn.20-01-2012 r.               i LD1B/00004270/11

z dn. 06-02-2012 r.

12.178,50 zł

8

1859/5

2.175

ul. Południowa

LD1B/00019208/7

LD1B/00004271/11

z dn. 26-01-2012 r.

6.489,00 zł

9

2002/4,2002/5

2002/6,2002/7

2003/4,2003/5

2003/6,2004/4

2004/5,2004/6

2006/5,2006/6

2006/7

14.071

ul. Sienkiewicza

LD1B/00021894/9

I LD1B/00009578/8

LD1B/00004272/11

z dn. 24-01-2012 r.

74.567,00 zł

10

2879/2

1.508

ul. Polna

LD1B/00017010/8

LD1B/00004273/11

z dn. 15-12-2011 r.

10.205,00 zł

11

1246

10.440

ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

LD1B/00002584/12

z dn. 28-09-2012r.

i LD1B/00002583/12

z dn. 28-09-2012 r.

4.451,30 zł

12

2002/4,2002/5

2006/6,2002/7

2003/4,2003/5

2003/6,2004/4

2004/5,2004/6

2006/5,2006/6

2006/7

14.071

ul. Sienkiewicza

LD1B/00021894/9

i LD1B/00009578/8

LD1B/00002585/12

z dn. 13-07-2012 r.

38.100,00 zł

13

1859/5

2.175

ul. Południowa

LD1B/00019208/7

LD1B/00002582/12

z dn. 24-07-2012 r.

i LD1B/00002586/2

z dn. 26-07-2012 r.

3.696,00 zł

14

2879/2

1.508

ul. Polna

LD1B/00017010/8

LD1B/000025877/12

z dn. 19-06-2012 r.

5.188,00 zł

15

1246

10.440

ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

LD1B/00004047/12

z dn. 10-10-2012 r.

i LD1B/00004048/12

z dn.15-10-1012 r.

1.392,00 zł

16

2947/2

5.882

ul. Przemysłowa

LD1B/00016395/3

LD1B/00002716/12

z dn. 29-06-2012 r.

24.363,00 zł

17

2002/4,2002/5

2002/6,2002/7

2003/4,2003/5

2003/6,2004/4

2004/5,2004/6

2006/5,2006/6

2006/7

14.071

ul. Sienkiewicza

LD1B/00021894/9

i LD1B/00009578/8

LD1B/00004046/12

z dn. 16-10-2012 r.

19.050,00 zł

18

1246

10.440

ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

LD1B/00004949/12

z dn. 18-12-2012 r.

i LD1B/00004950/12

z dn. 20-12-2012 r.

1.389,00 zł

19

2879/2

1.508

ul. Polna

LD1B/00017010/8

LD1B/00004045/12

z dn. 11-10-2012 r.

2.594,00 zł

20

2002/4,2002/5

2002/6,2002/7

2003/4,2003/5

2003/6,2004/4

2004/5,2004/6

2006/5,2006/6

2006/7

14.071

ul. Sienkiewicza

LD1B/00021894/9

i LD1B/00009578/8

LD1B/00004952/12

z dn. 21-12-2012 r.

19.052,00 zł

21

1859/5

2.175

ul. Południowa

LD1B/00019208/7

LD1B/00004049/12

z dn. 18-10-2012

i LD1B/00004044/12

z dn. 21-11-2012 r.

1.848,00 zł

22

2733

3.944

ul. Moniuszki

LD1B/00009352/8

LD1B/00002717/12

Z dn. 29-06-2012 r.

32.562,00 zł

23

2733

3.944

ul. Moniuszki

LD1B/00009352/8

LD1B/00004043/12

z dn. 09-10-2012 r.

8.207,00 zł

24

2947/2

5.882

ul. Przemysłowa

LD1B/00016395/3

LD1B/00004042/12

z dn. 11-10-2012 r.

6.490,00 zł

25

2733

3.944

ul. Moniuszki

LD1B/00009352/8

LD1B/00004953/12

z dn. 21-12-2012 r.

8.205,00 zł

26

2947/2

5.882

ul. Przemysłowa

LD1B/00016395/3

LD1B/00004955/12

z dn. 21-12-2012 r.

6.488,00 zł

27

1859/5

2.175

ul. Południowa

LD1B/00019208/7

LD1B/00004958/12

z dn. 20-12-2012

i LD1B/00004958/12

z dn. 18-12-2012 r.

1.849,50 zł

28

2879/2

1.508

ul. Polna

LD1B/00017010/8

LD1B/00004954/12

z dn. 12-12-2012 r.

2.595,00

29

1859/5

2.175

ul. Południowa

LD1B/00019208/7

LD1B/00001900/13

z dn. 17-04-2013 r.                  i LD1B/00001902/13               z 14-05-2013 r.

8.101,50 zł

30

2002/4,2002/5

2002/6,2002/7

2003/4,2003/5

2003/6,2004/4

2004/5,2004/6

2006/5,2006/6

2006/7

14.071

ul. Sienkiewicza

LD1B/00021894/9 i LD1B/00009578/8

LD1B/00001903/13

z dn. 16-04-2013 r.

79.006,00 zł

31

1246

10.440

ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

LD1B/00001901/13 z dn.16-04-2013r. i LD1B/00001904/13 z dn.16-04-2013r.

5.463,96 zł

32

2947/2

5.882

ul. Przemysłowa

LD1B/00016395/3

LD1B/00001899/13 z dn. 17-04-2013 r.

  28.387,00 zł

33

2733

3.944

ul. Moniuszki

 LD1B/00009352/8

LD1B/00001898/13. 17-04-2013 r.

  33.797,00 zł

34

2431

2505

ul. Szarych Szeregów

LD1B/00013650/8

LD1B/00002727/13 z dn. 25-06-2013 r.

LD1B/00002728/13 z dn. 25-06-2013 r.

9.274,50 zł.

35

1633

4.673

ul. Małczewska

LD1B/00020652/4

LD1B/00004698/13 z dn. 26-11-2013 r.

10.370,70 zł.

36

914

2820

7394

ul. Okrzei

ul. Głowackiego

 LD1B/00006951/6

LD1B/00001396/2

LD1B/00005133/13 z dn. 31-12-2013 r.

  1.908,00 zł

37

1859/5

2175

Ul. Południowa

LD1B/00019208/7

LD1B/00003656/14 z dn. 22-10-2014 r. i LD1B/0003657/14 z 22-10-2014 r.

8.563,50 zł

38

2002/4,2002/5

2002/6,2002/7

2003/4,2003/5

2003/6,2004/4

2004/5,2004/6

2006/5,2006/6

2006/7

1 4071

ul. Sienkiewicza

LD1B/00021894/9

I LD1B/00009578/8

LD1B/00003650/14

z dn. 20-10-2014 r.

45.156,00 zł

39

1246

1 0440

Ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

LD1B/00003654/14 z dn. 20-10-2014 i LD1B/00003648/14 z dn. 20-10-2014 r.

6.725,52 zł

40

2947/2

5882

Ul. Przemysłowa

LD1B/00016395/3

LD1B/00003653/14 z dn. 16-10-2014 r.

30.081,00 zł

41

2733

3944

Ul. Moniuszki

LD1B/00009352/8

LD1B/00003652/14 z dn. 17-04-2013 r.

35.634,00 zł

42

2431

2505

Ul. Szarych Szeregów

LD1B/00013650/8

LD1B/00003649/14 z dn. 28-11-2014 i LD1B/00003655/14 z dn. 28-11-2014 r

5.079,00 zł

43

1856/15

2617

Ul. Południowa

LD1B/00021055/6

LD1B/00003651/14 z dn. 16-10-2014 r.

10.615,90 zł

44

914

2820

7394

ul. Okrzei

ul. Głowackiego

 LD1B/00006951/6

LD1B/00001396/2

LD1B/00004305/14 z dn. 23-12-2014 r.

  1.174,50 zł

45

2290/2,101,218,100,258,117,

27,174,167,71

4 2136

Ul. Kościuszki

LD1B/00012838/3

LD1B/00003856/14 z dn. 10-12-2014 r.

8.924,60 zł

46

1246

1 0440

Ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

1157/09 z dn.12-03-2009 r.

25.879,70

 zł

47

1859/5

2175

Ul. Południowa

LD1B/00019208/7

3528/09 z dn. 14-08-2009 r.

36.342,40 zł

48

2879/2

1.508

ul. Polna

LD1B/00017010/8

3239/09 z dn. 23-07-2009 r.

12.894,00 zł

49

1246

1 0440

Ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

3240/09 z dn. 23-07-2009 r.

3.996,00 zł

50

1859/5

2175

Ul. Południowa

LD1B/00019208/7

5774/09 z dn. 14-01-2010 r.

1.969,00 zł

51

2879/2

1.508

ul. Polna

LD1B/00017010/8

5776/09 z dn. 14-01-2010 r.

4.915,00 zł

52

1246

1 0440

Ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

5775/09 z dn. 11-01-2010 r.

3.992,00 zł

53

2002/4,2002/5

2002/6,2002/7

2003/4,2003/5

2003/6,2004/4

2004/5,2004/6

4785

ul. Sienkiewicza

LD1B/00021894/9

172/10 z dn. 28-01-2010 r.

49.348,00 zł

54

1246

1 0440

Ul. Łódzka

LD1B/00014886/8

4214/10 z dn. 20-12-2010 r.

8.028,00 zł

55

2879/2

1.508

ul. Polna

LD1B/00017010/8

4213/10 z dn. 20-12-2010 r.

10.018,00 zł

56

2002/4,2002/5

2002/6,2002/7

2003/4,2003/5

2003/6,2004/4

2004/5,2004/6

4785

ul. Sienkiewicza

LD1B/00021894/9

4211/10 z dn. 8-12-2010 r.

72.698,00 zł

57

1859/5

2175

Ul. Południowa

LD1B/00019208/7

4218/10 z dn. 30-12-2010 r.

4.062,00 zł

58

2762/2

278

Ul. Staszica

LD1B/0000045/0

 

5.854,00

1.020,00

59

3330

540

ul. Irysowa

LD1B/00012467/1

Decyzja RI.6826.7.2014                 z 16 grudnia 2014 r.

2.855,00

2.855,00

60

3174

443

ul. Konwaliowa

LD1B/00011859/9

Decyzja RI.6826.8.2014 z 7 stycznia 2015 r.

4.648,50

61

2908

806

ul. Żeromskiego

LD1B/00042146/4

Rep. A Nr 1571/2015 z 20 maja 2015 r.

99.127,00

Razem                                                                                                                                                         1.122.566,30 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ŁĄCZNIE DOCHODY

( art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych)

 

DZIERŻAWA 

I –XII  2015 r.        –  203.302,84 zł

 

NAJEM

I –XII  2015 r.       –  371.431,17 zł

 

WIECZYSTE UŻYTK. GRUNTÓW

I – XII  2015 r.   -      120.140,66 zł

 

SPRZEDAŻ  MIENIA

I – XII  2015 r.         32.599,60 zł

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

  I – XII 2015 r.            4.109,81 zł

 

OPLATA ADIACENCKA

  I – XII 2015 r.        13.842,72 zł

IV. DANE DOTYCZĄCE PRAW WŁASNOŚCI MIASTA BRZEZINY 

 ( art. 267 ust. 1 pkt 3. lit. a  ustawy o finansach publicznych )

 

Wartość w zł

Powierzchnia nieruchomości w m²

Działki gruntu stanowiące własność Miasta Brzeziny                           

7.752.954,15

1 258 252,58

Działki gruntu stanowiące własność Miasta Brzeziny - drogi                

7.386.844,82

312 068,00

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w dzierżawę

352.677,00 zł

79 297,00

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w użytkowanie

2 358 420,00

5 480,00

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w trwały zarząd

2 447 304,00

86 747,00

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w użytkowanie wieczyste

8 171 662,53 zł

275 785,00

 

POZOSTAŁE

 

      1.  Zakupione naniesienia od PSS

- sklep przy ul. Sienkiewicza 16    – 5.000,00 zł

- magazyn przy ul. Przechodniej – 1.000,00 zł

 1. Kompaktor na składowisko śmieci – 195.200,00 zł

       3.Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I – 401.878,74 zł

       4.Kanalizacja deszczowa w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej i Kilińskiego – 2.135.280,17 zł

       5. Kanalizacja deszczowa w ul. Lasockich i Nadrzecznej – 139.641,59 zł

       6. Kanalizacja deszczowa na osiedlu Kilińskiego – 349.856,37 zł

       7. Separator wód deszczowych – 74.766,11 zł

       8. Studnia piezometryczna 2 szt – 46.039,50 zł (ul. Łódzka)

      9. Oświetlenie  ulicy Andersa – 10.795,00 zł

      10. Oświetlenie  ulicy Południowej – 30.406,00 zł

      11. Oświetlenie  ulicy Dąbrowskiego i Polnej - 167.600,98 zł

 

 

 

Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, pozostające w posiadaniu Miasta Brzeziny od 1990 r.

Lp.

Adres nieruchomości

Powierzchni użytkowa lokali

w m²

Liczba lokali

Numer działki ewidencyjnej

Powierzchnia działki

w m²

1.

ul. Piłsudskiego 24

87,36

2

2638

771

2.

ul. Kościuszki 18

471,70

11

2300

863

3.

ul. Lasockich 20

552,98

14

2504

1040

4.

ul. Kościuszki 8

241,75

8

2397

2644

5.

ul. Waryńskiego 3

346,07

10

2281/1

866

6.

ul. Wojska Polskiego 75

284,04

8

648

6223

7.

ul. Świętej Anny 14

445,85

10

2698

884

8.

ul. Świętej Anny 30

279,06

5

2749/2

808

9.

ul. Modrzewskiego 11

173,01

7

2522

966

Razem                                               2.881,82                        75                                        15 065

 

 

WARTOŚĆ CAŁEGO MIENIA NA 31.12.2015 r.

Grupa

Rodzaje środków trwałych

Wartość

 

1

 

Budynki i lokale

18.051.580,25 zł

 

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( w tym drogi)

36.129.811,29 zł

 

3

Kotły i maszyny energetyczne

40.302,77 zł

 

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

732.305,37 zł

 

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

422.573,00 zł

 

6

Urządzenia techniczne

1.416.519,33 zł

 

7

Środki transportu

1.191.049,00 zł

 

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

257.026,32 zł

 

I. RAZEM

58.241.167,33 zł

58.241.167,33 zł

Działki gruntu

Wartość

 

Działki gruntu stanowiące własność Miasta Brzeziny ( bez dróg, które są wykazane w Środkach Trwałych w grupie 2)

7.752.954,15 zł

 

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane                            w dzierżawę

352.677,00 zł

 

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane                                    w użytkowanie wieczyste

8 171 662,53 zł

 

II. RAZEM

16.277.293,68 zł

 

RAZEM  I + II

74.518.461,01  zł

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry