Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Stan mienia komunalnego 2006

Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego na dzień 08.11.2006 r.

 

 

I. Dane dotyczące praw własności Gminy Miasto Brzeziny (art. 180 ustawy o finansach publicznych  Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm. )

1.  Zasoby gruntów:

      - grunty pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, jednorodzinne,

        strefę ochrony ujęcia wody i inne grunty przeznaczone na cele nierolnicze

        pow. 58 ha 6595 m2                                            wartość -    3  722 691 zł

2.  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach

      - oczyszczalnia ścieków

        pow. 1 ha 1398 m2                                 wartość gruntu -        284 950 zł

                                                                    wartość budynków,

                                                                    budowli i innych

                                                                    urządzeń -                 2  878 654 zł. netto    

 

     - budowle – sieci kanalizacyjne                                               5  631 454 zł. netto 

        ( kolektor sanitarny) + przyłącza  

 

     - budowle – sieci wodociągowe  + przyłącza                         1 695 161 zł. netto 

 

 

      - ujęcie wody ul. Wodociągowa

        pow. 1 ha 3391 m2                                 wartość gruntu -         137 980 zł

                                                                   wartość budynków,

                                                                   budowli i innych

                                                                   urządzeń -                    825 207 zł  netto 

 

      - II strefa ciśnień ul. Kulczyńskiego

       pow. 2300 m2                                         wartość gruntu -           61 500 zł

                                                                   wartość budowli -         530 818 zł netto 

                                                                    

3.  Działki budowlane w wieczystym użytkowaniu

     pow. 8 ha 7050 m2                                              wartość -      1 406 472 zł

4.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Brzezinach

     pow. 2 ha 0946 m2                                   wartość gruntu -       169 336 zł    

                                                                      wartość  budowli - 5 197 696,60 zł

                                                                      wartość budynku –    659 826,52 zł.  

 

5.  Obiekt „TADZIN”

     pow. 10 ha 8747 m2                                              wartość -       271 868 zł

6.  Przedszkola

     Przedszkole Nr 1  pow. 4071 m2               wartość gruntu -         40 700 zł

                                                                   wartość budynku -       458 000 zł

     Przedszkole Nr 3 pow.  6163 m2                     wartość gruntu -         62 000 zł

                                                                   wartość budynków -     661 792,91 zł

( zmiany wartości budynków wynikają z ich termomodernizacji)

 

7.  Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

     Szkoła Podstawowa Nr 1  pow. 1 ha 6503 m2

                                                                      wartość gruntu -        165 030 zł

                                                                wartość budynków -       1.506 641,80 zł

     Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum  pow. 2 ha 3512 m2

                                                                       wartość gruntu -       235 120 zł

                                                               wartość budynków :

                                                      Szkoła Podstawowa Nr 2 -       302 016,52 zł

                                                      Gimnazjum          -     1.323 379, 18     

 ( zmiany wartości budynków wynikają z ich termomodernizacji)     

8.  Stadion Miejski   

     pow. 4 ha 6932 m2                                   wartość gruntu -       120 000 zł

                                                              wartość  budynków i boiska

                                                              ze sztuczną trawa -           904 229 zł

 

 

9.  Biblioteka Miejska

     pow. 1764 m2                                                            wartość gruntu -       26 460 zł

    

                                                                              wartość budynku -    1 204 118,12 zł

( zmiany wartości budynków wynikają z ich termomodernizacji)     

 

10.Muzeum Regionalne

     pow. 3 900 m2                                         wartość z zabudowaniami -     539 000 zł

11.Grunty Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (siedziba + garaże) wieczyste użytk.

     pow. 1 ha 4593 m2                                                               wartość -     218 895 

12.Grunty Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (osiedla mieszkaniowe) wiecz. użytk.

     pow. 1 ha 6722 m2                                                               wartość -   185 710,56 zł

   

13. Grunty przy ul. Głowackiego  (wiecz. użyt.)- dz. nr 3727/110 i 3727/113

      pow. 4664 m2                                                                       wartość -      71 985 

14. Blok wielorodzinny przy ul. Głowackiego 45 /wieczyści użytkownicy/ - dz. nr 3727/112

      pow. 1706 m2                                                                   wartość gruntu   25 590 zł.

 

15. Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno- biurowym i budynkiem biurowym położonym przy ul. Sienkiewicza 16 i 14

       pow. 1ha 1866 m2                        wartość gruntu wraz z zabudowaniami-1 221 000 zł

16. Spółka „Anilana”  grunty przy ul. Berka Joselewicza w użytkowaniu wieczystym/ - dz. 2405/1, 2405/2, 2405/3, 2410/1, 2410/2, 2411/1

      pow. 4868 m2                                                           wartość gruntu -     153 570 zł

17.  Grunty położone przy ul. Słowackiego /w użytkowaniu wieczystym/ - dz. nr 2230/8, 2230/11, 2230/15, 2230/16, 2230/19, 2230/20

         pow. 6 503 m2                                           wartość gruntu -       32 215 zł

18. Spółka „FARMER” ul. Słowackiego /wieczyste użytkowanie/ - dz. nr 2230/3, 2230/5, 2230/6

      pow. 4587 m2                                                            wartość gruntu -      27 375 zł.

          

19. Grunty w użytkowaniu wieczystym przy ul. Sienkiewicza 87

      pow. 7746 m2                                                             wartość gruntu -     38 730 zł

20. Grunty w użytkowaniu wieczystym przy ul. Sienkiewicza 87

      pow. 1350 m2                                                                        wartość-     10 522 zł

21. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach 

       /użytkowanie  wieczyste/

    - siedziba przy ul. Św. Anny 57

      pow. 8660 m2                                                             

    - grunty zabudowane przekazane w wieczyste użytkowanie

      pow. 1 ha 8806 m2                                        

   -  grunty zabudowane przekazane z udziałami w prawie użytkowania wieczystego

      pow. 1 ha 6656 m2   

   -  grunty przekazane z udziałami w prawie własności

      pow. 2 ha 4747 m2    

    -  działka przy ul. Przechodniej własność/

      pow. 567 m2              

                                                                                    wartość gruntów -   1 369 958 zł

                                                                               wartość zabudowań -   4 744 164 zł

 

22. Targowisko miejskie /dzierżawa/

      pow.  9542 m2                                       wartość gruntu -    47 710 zł

                                                                             naniesienia – 45 174zł

 

23. Skomunalizowane drogi

      pow. 39 ha 8081 m2                                                    wartość dróg -   4 744.510 zł

24. Ogródki działkowe ”Tulipan” przy ul. Południowej /przekazane w wieczyste użytkowanie  /

      pow. 2 ha 9260 m2                                                        wartość gruntu -   58 520 zł

25. Ogródki działkowe „Bratek”  przy ul. Wojska Polskiego /przek. w wiecz. użyt./

      pow. 7 ha 2189 m2                                                                      wartość gruntu - 391 260 zł

26. Grunty Spółek i Zakładów /wieczyste użytkowanie gruntu/

     -działka nr 1859/8

      pow. 2173 m2                                                                wartość gruntu -   10 865 zł

  -działki nr 1859/4 i 1899/11

       pow. 1825 m2                                                              wartość gruntu -    18 220 zł

  - działka nr 1859/12 i 1859/13

       pow. 2341 m2                                                              wartość gruntu -    18 728 zł

  -  działka 1859/10

     pow. 1635 m2                                                                wartość gruntu -   13 080 zł

  - działka nr 2754/8

      pow. 782 m2                                                                 wartość gruntu -    39 100 zł

  - działka nr 2754/10

      pow. 402 m2                                                                 wartość gruntu -    24 120 zł

  - działka nr 1856/14

     pow. 4470 m2                                                                wartość gruntu -    22 350 zł

    - działka nr 1856/6

     pow. 5655 m2                                                               wartość gruntu -    28 275 zł

  - działka nr 1856/15

     pow. 2 617 m2                                                               wartość gruntu -    13 085 zł

  - działki nr 2406/1 i 2405/4

     pow. 2122 m2                                                                 wartość gruntu -  31 830 zł

  - działka nr 2406/2

     pow. 274 m2                                                                 wartość gruntu -      8 220 zł

  - działka nr 1999/3

     pow. 2642 m2                                                               wartość gruntu -   21 136 zł

  - działka nr 2462/1

      pow. 4150 m2                                                              wartość gruntu -   20 750 zł

 -   działka nr 2230

     pow. 2939 m2                                                                               wartość gruntu -   31 595 zł

-   działka nr 2230/4

     pow. 949 m2                                                                  wartość gruntu -  18 980 zł

-   działka nr 2091

    pow. 2364 m2                                                                                wartość gruntu -   11 820 zł

-   działka nr 2760/5

    pow.   167 m2                                                                                 wartość gruntu -  12 525 zł

-   2316/1 i 2316/2

    pow. 3 341 m2                                                                                wartość gruntu -  50 115 zł

-   działki nr 2352/1, 2335/1, 2352/2, 2352/3 i 2352/4

    pow. 5 100 m2                                                                 wartość gruntu -  76 500 zł

-  działka nr 2505/2

   pow. 528 m2                                                                     wartość gruntu -  21 120 zł

-  działka nr 2422/2

   pow. 58 m2                                                                       wartość gruntu -    3 480 zł 

-  nieruchomość przy ul. Waryńskiego /po GS/ 

- działka nr 2230/12

pow. 841 m2                                                                   wartość gruntu -    9 038zł

- działka nr 2230/9

pow. 830 m2                                                                   wartość gruntu -    8 970zł

-   działki nr 2230/18 i 2230/14

pow. 3 174m2                                                                 wartość gruntu -   37 950zł      

27.Grunty zakupione pod kolektor

     pow. 1548 m2                                                                wartość gruntu -      2 500 zł

28.Grunty zakupione pod powiększenie składowiska przy ul. Łódzkiej

     pow. 2953 m2                                                                wartość gruntu -     3 804 zł

29.Garaże przy ul. Kulczyńskiego

     pow. 1864 m2                                                                wartość gruntu -    37 280 zł

30.Garaże przy ul. Andersa

      pow. 683 m2                                                                  wartość gruntu -   12 214 zł

31.Garaże przy ul. Przechodniej

      pow. 178 m2                                                                  wartość gruntu -     3 560 zł

32.Garaże przy ul. Sienkiewicza 8

      pow. 1418 m2                                                                wartość gruntu -   28 360 zł

33.Zakupione naniesienia od PSS

-         sklep przy ul. Sienkiewicza 16 za cenę 5 000zł

-         magazyn przy ul. Przechodniej za cenę 1 000zł

34.Skomunalizowane grunty rolne na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego

     pow. 4 ha 6109 m2                                                                   wartość gruntu -      69.074 zł

35. Miejska Kryta Pływalnia                                          wartość -  6 507 977zł

     w tym uzbrojenie pływalni:                                                  

36. Nieruchomość przy ul. Św. Anny 39 /dworzec PKS/

pow. 3 380 m2                                                                              wartość -        84 500zł

 

37. Zakupiony kompaktor na składowisko śmieci

                                                                                                     wartość -       195 200zł   

 

Powierzchnia mienia ogółem                    -          169 ha 5877m2 

Wartość mienia                                                -          48 188 820,21 zł

 

 

 

 

II. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcje, hipoteki (art. 180 ustawy

     o  finansach publicznych)

 

Udział w spółkach:

 

1. Jednoosobowa spółka Gminy z  o.o. pod  nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

    w Brzezinach

    kapitał zakładowy spółki  -  3 530 164, 46 

2. Jednoosobowa spółka Gminy z  o.o. pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach

    kapitał zakładowy spółki  - 14 300 000 zł

3. Jednoosobowa spółka Gminy z  o.o. pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego

    w Brzezinach

    kapitał zakładowy spółki -    6 280 000 zł

 

 

 

Poręczenia

Poręczenie dla TBS zgodnie z uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr VI/15/03 z dnia 27.03.2003 r. na kwotę 450 000zł

 

 

III.  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego (art. 180  ustawy o finansach  

        publicznych)

1. Sprzedaż mienia

 

1. działka  nr 2422/13 o pow. 133 m2 położona przy ul. Traugutta – cena 4.477,40 zł.

2. działka nr 659 o pow. 659 m2 położona przy ul. Staszica  - cena 7.686,00 zł.

3. działka nr 2285/1 o pow. 32 m2 położona przy ul. Kościuszki  - cena 1.464,00 zł.

4. działki nr 1856/16 o pow. 4195 m2, nr 1856/17 o pow. 4683 m2 położone przy ul. Południowej  - cena 39.316,94 zł.

5. działki nr 1856/9 o pow. 7608 m2, nr 1856/11 o pow. 9184 m2 i 1856/12 o pow. 2105 m2 położone przy ul. Żeromskiego – cena 74.926,30 zł.

6. działka nr 2834/33 o pow. 20 m2 położona przy ul. Sienkiewicza – cena 525,82 zł.

7. działki 2564/12, 2562/2 o łącznej powierzchni 0,1616 ha mającej urządzoną Kw  2984 oraz działki nr:  2553/2, 2554/5, 2554/6, 2555/3, 2555/4, 2555/5, 2558/17, 2558/18, 2558/19, 2559/8, 2559/9, 2559/10 o łącznej powierzchni 0,992 ha mającej urządzoną Kw 8802 – Osiedle mieszkaniowe przy ul. Modrzewskiego - – cena przy zastosowaniu 99 % bonifikaty – 3.387,60 zł.,

 

 

2. Zamiany

 

1. nieruchomości gruntowa położona w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego oznaczona nr  

działek 679/2 o pow. 373 m 2 i 680/2 o pow. 1167 m2 uregulowana w Kw 21310 prowadzonej

przez Sąd Rejonowy w Brzezinach. na nieruchomości gruntowa położoną w Brzezinach przy

ul. Wojska Polskiego oznaczoną nr działki 681/2 o pow. 1540 m2 uregulowaną w Kw 5286

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzezinach.

2.nieruchomości gruntowa położona w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego oznaczona nr

działek 679/3,679/4, 680/3,680/4 o pow. 1503 m2 uregulowana w Kw 21310 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzezinach. na nieruchomości gruntowa położoną w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego i Mrockiej oznaczoną nr działki 681/1 o pow. 1503 m2 uregulowaną w Kw 17434 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzezinach.

 

3. Nabycie gruntów na rzecz Gminy Miasto Brzeziny

 

1.      działki nr 304/2 i 315/3 o pow. 333 m2 położone przy ul. Słonecznej – cena 8.991,00 zł. – pod poszerzenie ul. Słonecznej,

2.       działka nr 2284/1 o pow. 15 m2 położona przy ul. Chopina – cena 210,00 zł. – pod poszerzenie ul. Chopina.

3.   działka nr 869/29 o pow. 68 m2 położona przy ul. Mrockiej  - cena 998,00 zł.

 

4. Komunalizacja mienia

 

1.  działka nr 2376 o pow. 2550 m2 położona w Brzezinach przy ul. Nadrzecznej  - decyzja z dn. 28.04.2006 r. SP.VII 7723/B/1/21/2004/HC

 

 

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

1.      działka nr 3501 o pow. 510 m2, położona w Brzezinach, przy ul. Jasińskiego 5, dla której Sąd Rejonowy w  Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW 13985 – cena  1.798,26 zł. – decyzja z dnia 28 lipca 2006 r. znak: IGM. 7247-3/06,

2.      działka nr 3270 o pow. 516 m2, położona w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 43 a, dla której Sąd Rejonowy w  Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW 11291 - 2.031,75 zł  - decyzja z dnia 18 lipca 2006 r. znak: IGM. 7247-4/06,

3.      działka nr 2752/46 o pow. 19 m2, położona w Brzezinach, przy ul. Andersa, dla której Sąd Rejonowy w  Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW 19638 – cena 220,00 zł - decyzja z dnia 21 czerwca 2006 r. znak: IGM. 7247-2/06,

4.      działka nr 2752/7 o pow. 19 m2, położona w Brzezinach, przy ul. Andersa, dla której Sąd Rejonowy w  Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW 19723 - cena 215,00 zł - decyzja z dnia 19 września 2006 r. znak: IGM. 7247-6/06,

5.      działka 3707 o pow. 656 m2, położona w Brzezinach przy ul. Racławickiej, dla której Sąd Rejonowy w  Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW 16636 - cena 3.685,50 zł  - decyzja z dnia 22 września 2006 r. znak: IGM. 7247-7/06,

6.      działka nr 3384 o pow. 622 m2, położona w Brzezinach, przy ul. Niemcewicza 4, dla której Sąd Rejonowy w  Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW 12978 – cena  3.664,00 zł. – decyzja z dnia 19 czerwca 2006 r. znak: IGM. 7247-1/06.

 

 

 

 

 

 

 

IV. Łącznie dochody za 2006r. ( stan na dzień 31.10.2006 r.)

-         ze sprzedaży mienia /nieruchomości gruntowe i przekształcenie / – 148 493,00 zł

-         z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 95 418,00zł

-         z tytułu dzierżaw – 224 590,00 zł

-          z tytułu najmu – 243 599,00 zł

 

Nieruchomości do skomunalizowania:

1. Osiedle Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach

    przy ulicy Przedwiośnie

2. Nieruchomość przy ul. Kościuszki 18 (mienie pożydowskie)

3. Nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 24 (mienie pożydowskie)

4. Nieruchomość przy ul. Lasockich 20 (mienie pożydowskie)

5. Nieruchomość przy ul. Kościuszki 24

6. Cegielnia ul. Łódzka (sprawa w Sądzie Okręgowym w Skierniewicach)

7. Drogi gminne

8. Grunty rolne Skarbu Państwa  (58 działek w tym złożono wnioski na 38 działek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego znajduje się 76 budynków

z lokalami mieszkalnymi o pow. 36 460 m2 i lokalami użytkowymi o pow. 2 896 m2

W budynkach znajdują się 864 lokale mieszkalne z 2 098 izbami i 58 lokalami użytkowymi.

Z 76 budynków 13 zostało wybudowanych po II-giej wojnie światowej a 68 budynków co stanowi 77% wybudowanych zostało do 1939 roku. Budynki położone w centrum miasta - 32% zasobów, wpisane są do rejestru zabytków decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Budynki komunalne wyposażone są w instalacje :

1. wod-kan, wc, łazienki w lokalach, c.o.        4 szt.                5% zasobów

2. wod-kan, wc, łazienki w lokalch                  24 szt               33%

3. wod-kan z wc.                                            17 szt               22%

4. wod-kan ze wspólnym wc                           2 szt                 2%

5. wod-kan                                                     15 szt               18%

6. bez urządzeń wyposażone

    tylko w inst. elektryczną                              9 szt                 13%

7. wodną                                                         5 szt.                7 %

            Spośród 76 budynków w 42, z racji sprzedaży lokali mieszkalnych utworzono wspólnoty mieszkaniowe. W budynkach tych wykupiono 182 lokale o łącznej powierzchni użytkowej   7 847 m2.

 

 

Uzbrojenie terenu w mieście:

1. długość sieci wodociągowej 50,1 km          

2. długość sieci kanalizacyjnej 18,9 km           

    /sanitarna i deszczowa/

                                                                 

                                                                 

Propozycje sprzedaży mienia na 2007r.

Działki na projektowanym osiedlu przy ul. Wojska Polskiego

Planowany dochód ze sprzedaży  200 000 zł.

 

 

 

Brzeziny, dn. 08.11.2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry