Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego

na dzień 30 października 2003r.

 

I. Dane dotyczące praw własności Gminy Miasto Brzeziny (art. 120 ust.1 ustawy o finansach publicznych  Dz.U. 98, poz. 155 z 1998r. ze zm.)

1.  Zasoby gruntów:

      - grunty pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, jednorodzinne,

        strefę ochrony ujęcia wody i inne grunty przeznaczone na cele nierolnicze

        pow. 55 ha 6779           m2                                             wartość -    3 445 986 zł

2.  Zakład Usług Komunalnych

      - oczyszczalnia ścieków

        pow. 1 ha 1398 m2                                   wartość gruntu -        284 950 zł

                                                                    wartość budowli -     5 129 890 zł  

      - ujęcie wody ul. Wodociągowa

        pow. 1 ha 3391 m2                                  wartość gruntu -         137 980 zł

                                                                   wartość budowli -         661 352 zł

      - II strefa ciśnień ul. Kulczyńskiego

       pow. 2300 m2                                           wartość gruntu -           61 500 zł

                                                                   wartość budowli -         398 620 zł

                                                                   

3.  Działki budowlane w wieczystym użytkowaniu

     pow. 8 ha 8675 m2                                                         wartość -      1 455 052 zł

4.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Brzezinach

     pow. 2 ha 0946 m2                                     wartość gruntu -       169 336 zł    

                                                                      wartość budowli -     3 439 150 zł

5.  Obiekt „TADZIN” (teren eksploatacji piasku)

     pow. 10 ha 8747 m2                                               wartość -       271 868 zł

6.  Przedszkola i place zabaw

     Przedszkole Nr 1  pow. 4071 m2                       wartość gruntu -         40 700 zł

                                                                   wartość budynku -       458 000 zł

     Przedszkole Nr 3 pow.  6163 m2                     wartość gruntu -         62 000 zł

                                                                   wartość budynku -       323 968 zł

     Plac zabaw przy ul. Piłsudskiego

 pow. 716 m2                       wartość -           10 740 zł     

                                                                           

7.  Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

     Szkoła Podstawowa Nr 1  pow. 1 ha 6503 m2

                                                                      wartość gruntu -        165 030 zł

                                                                wartość budynków -       177 743 zł

     Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum  pow. 2 ha 3512 m2

                                                                       wartość gruntu -       235 120 zł

                                                               wartość budynków :

                                                      Szkoła Podstawowa Nr 2 -       325 583 zł

                                                                  Gimnazjum          -       869 335 zł   

 

8.  Stadion Miejski          

     pow. 4 ha 6932 m2                                             wartość gruntu -       120 000 zł

                                                              wartość  budynków -        66 284 

 

9.  Biblioteka Miejska

     pow. 1764 m2                                                            wartość gruntu -       26 460 zł

                                                                                   wartość budynku -     824 554 zł

10.Muzeum Regionalne

     pow. 3 900 m2                                          wartość z zabudowaniami -     539 000 zł

11.Grunty Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (siedziba + garaże) wieczyste użytk.

     pow. 1 ha 4593 m2                                                                          wartość -     218 895 

12.Grunty Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (osiedla mieszkaniowe) wiecz. użytk.

     pow. 7 ha 4808 m2                                                                          wartość -   1 121 760 zł

13.Grunty Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM”  wieczyste użytkowanie

     pow. 9312 m2                                                                        wartość -     139 590 zł

14. Grunty przy ul. Głowackiego -  wieczyste użytkowanie, Kamiński Krzysztof

      pow. 6505 m2                                                                        wartość -      97 575 

15. Siedziba Urzędu Miasta

       pow. 1ha 3062 m2                                                   wartość gruntu -     130 820 zł

                                                                                            zabudowania - 1 464 373 zł

16. Spółka „Anilana”  grunty przy ul. Berka Joselewicza w użytkowaniu wieczystym/

      pow. 4380 m2                                                              wartość gruntu -     144 540 zł

17.  Grunty Gminnej Spółdzielni „SCH” /w użytkowaniu wieczystym/

       - siedziba przy ul.Słowackiego

         pow. 6 503 m2                                                       wartość gruntu -       32 215 zł

18. Spółka „FARMER” ul. Słowackiego /wieczyste użytkowanie/

      pow. 4587 m2                                                             wartość gruntu -      27 375 zł

19. Grunty Barbary i Władysława Skorupskich  /użytkowanie wieczyste/

     - siedziba przy ul. Staszica

       pow. 659 m2                                                              wartość gruntu -     19 770 zł   

20. Grunty w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mleczarskej przy ul. Sienkiewicza 87

      pow. 7746 m2                                                              wartość gruntu -     38 730 zł

21. Grunty w użytkowaniu wieczystym Jana Krychniaka przy ul. Sienkiewicza 87

      pow. 1350 m2                                                                        wartość-     10 522 zł

22. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach /użytk. wieczyste/

    - siedziba przy ul. Św. Anny 57

      pow. 8660 m2                                                              

    - grunty zabudowane przekazane w wieczyste użytkowanie

      pow. 1 ha 8806 m2                                        

   -  grunty zabudowane przekazane z udziałami w prawie użytkowania wieczystego

      pow. 1 ha 6656 m2   

   -  grunty przekazane z udziałami w prawie własności

      pow. 2 ha 4747 m2     

-         działka przy ul. Przechodniej własność

pow. 567 m2

                                                                                    wartość gruntów -   1 360 958 zł

                                                                               wartość zabudowań -   4 744 164 zł

23. Działka zabudowana przy ul. Przemysłowej 3 /w użyczeniu/

      (Stowarzyszenie „Wspólna Przyszłość- Polska, Europa, Świat”

      pow. 2733 m2                                                                          wartość -    13 665 zł  

24. Targowisko miejskie /dzierżawa/

      pow.  9542 m2                                                                      wartość gruntu  -    47 710 zł

                                                                                                naniesienia    – 45 174 zł

 

 

 

25. Skomunalizowane drogi

      pow. 19 ha 0148 m2                                                      wartość dróg -   1 757 196 zł

26. Ogródki działkowe przy ul. Południowej /przekazane w wieczyste użytkowanie 

      PZWOD/

      pow. 2 ha 9260 m2                                                        wartość gruntu -   58 520 zł

27. Ogródki działkowe „Bratek”  przy ul. Wojska Polskiego /grunty w użytkowaniu/

      pow. 7 ha 3295 m2                                                                      wartość gruntu - 366 475 zł

28. Gruntu Spółek i Zakładów /wieczyste użytkowanie gruntu/

    - nieruchomość Mirosława Jedynaka przy ul. Składowej

      pow. 2ha 8079 m2                                                                    wartość gruntu - 112 316 zł

    - Spółka „OLMAR” ul. Południowa

      pow. 2173 m2                                                                 wartość gruntu -   10 865 zł

    - nieruchomość Janusza i Haliny Strzechowskich przy ul. Południowj

      pow. 1ha 8827 m2                                                                    wartość gruntu -   94 135 zł

  - Zakład Mirosława Budnera ul. Południowa

       pow. 1822 m2                                                                wartość gruntu -    18 220 zł

  - Zakład Jarosława Śliwkiewicza ul. Południowa

       pow. 2341 m2                                                                wartość gruntu -    18 728 zł

  -  Przedsiębiorstwo „Delta” Wojciech Niźnikowski, Arkadiusz Pasik i Dariusz Niźnikowski

     ul. Południowa

     pow. 1635 m2                                                                wartość gruntu -   13 080 zł

  - Pawilon handlowy Marka Makowskiego przy Placu Jedn.Narodowej

      pow. 782 m2                                                                wartość gruntu -    39 100 zł

  - Pawilon handlowy przy ul. Traugutta Czesław i Jolanta Hrowatic

      pow. 402 m2                                                                wartość gruntu -    24 120 zł

  - Zakład Bogusława i Aliny Zakrzewskich  przy ul. Południowej

     pow. 4470 m2                                                                wartość gruntu -    22 350 zł

  - Zakłd Józefa i Jolanty Karczmarczyk przy ul. Południowej

     pow. 8878 m2                                                               wartość gruntu -    44 390 zł

  - Zakład Doroty Karczmarczyk  przy ul. Południowej

     pow. 5655 m2                                                               wartość gruntu -    28 275 zł

  - Grunty spółki „MGM Serwice” przy ul. Południowej Mieczysław i Małgorzata Polewczak

     pow. 2 617 m2                                                                wartość gruntu -    13 085 zł

  - Zakład Budowlany Dariusza  Sasina przy ul. Berka Joselewicza

     pow. 2122 m2                                                                 wartość gruntu -  31 830 zł

  - Kioski Handlowe przy ul. Berka Joselewicza - Piotr Dziki, Jan Lubczyński

     pow. 274 m2                                                                 wartość gruntu -      8 220 zł

  - grunty Marka Słowikowskiego przy ul. Sienkiewicza 87 (nabyte wieczyste użytkowanie

    od OSM Brzeziny)

     pow. 2642 m2                                                               wartość gruntu -   21 136 zł

  - Działka przy ul. Wojska Polskiego 14 - Adam Jasiński (rozlewnia gazu)

      pow. 4150 m2                                                              wartość gruntu -   20 750 zł

 -   Nieruchomość Joanny i Tomasza Troczyńskich przy ul. Słowackiego

     pow. 2939 m2                                                                               wartość gruntu -   31 595 zł

-   Nieruchomość Grzegorza Dejdy przy ul. Słowackiego

     pow. 949 m2                                                                  wartość gruntu -  18 980 zł

-   Nieruchomość Józefa i Teresy Kaźmierczak przy ul. Składowej

    pow. 2364 m2                                                                                wartość gruntu -   11 820 zł

-   pawilon handlowy przy ul. Staszica 9 /wieczysty użytkownik- Banasiak Szymon i Dorota/

    pow.   167 m2                                                                                 wartość gruntu -  12 525 zł

-   nieruchomość przy ul. Waryńskiego 24 /wieczysty użytkownik- Daniela Wawrzyniak Pytlik/

    pow, 3 341 m2                                                                                wartość gruntu -  50 115 zł

-   nieruchomość przy ul Skłodowskiej - piekarnia /wieczysty użytkownik - Krzysztof Matyjasik

    pow. 5 100 m2                                                                 wartość gruntu -  76 500 zł

-  nieruchomość przy ul. Modrzewskiego 11 /sklep/ wieczysty użytk.     - Sylwester Fijałkowski

   pow. 528 m2                                                                     wartość gruntu -  21 120 zł

-  nieruchomość przy ul. Traugutta 11 /sklep/ wieczysty użytk.             - Barbara Wawrzonek

   pow. 58 m2                                                                       wartość gruntu -    3 480 zł          

-            nieruchomość przy ul. Waryńskiego (po GS)

  Jatczak Sławomir i Marzanna

  pow. 841 m2                                                                          wartość gruntu - 9 038 zł

  Jatczak Sławomir i Janusz Banat

  pow. 830 m2                                                                          wartość gruntu - 8 970 zł

- nieruchomość spółki NESKY – Gliwice przy ul. Słowackiego

  pow. 3 174                                                                            wartość gruntu – 37 950 zł

29Grunty niezabudowane po byłym Kółku Rolniczym przy ul. Fredry 7

      pow. 2 ha 0753 m2                                                      wartość gruntu -   41 506 zł

31.Grunty zakupione pod kolektor

     pow. 1548 m2                                                                wartość gruntu -      2 500 zł

32.Grunty zakupione pod powiększenie wysypiska przy ul. Łódzkiej

     pow. 2953 m2                                                                wartość gruntu -     3 804 zł

33.Straż Pożarna ul. Reformacka

     pow. 1760 m2                                                                wartość gruntu -   35 200 zł

34.Garaże przy ul. Kulczyńskiego

     pow. 1864 m2                                                                wartość gruntu -    37 280 zł

35.Garaże przy ul. Andersa

      pow. 683 m2                                                                  wartość gruntu -   13 660 zł

36.Garaże przy ul. Przechodniej

      pow. 178 m2                                                                  wartość gruntu -     3 560 zł

37.Garaże przy ul. Sienkiewicza 8

      pow. 1418 m2                                                                wartość gruntu -   28 360 zł

38. Zakupione naniesienia od PSS

-         sklep przy ul. Sienkiewicza 16 za cenę 5 000 zł

-         magazyn przy ul. Przechodniej za cenę 1 000 zł

39.Skomunalizowane grunty rolne na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego

     pow.1 ha 0726 m2                                                                       wartość gruntu -   16.200 zł

40. Międzyszkolna Kryta Pływalnia                                wartość - 6 278 588 zł

w tym uzbrojenie pływalni:

- kanalizacja                                                                             wartość 23 221 zł

- wodociąg                                                                              wartość 55 080 zł

- kanalizacja deszczowa                                                       wartość 101 429 zł

- ciepłociąg                                                                              wartość 137 876 zł

naniesienia – budowle                                                           wartość 5 960 982 zł

41. Działka przekazana syndykowi masy upadłościowej

GS SCH w likwidacji ul. Berka Joselewicza 4               pow. – 602 m2

                                                                                                Wartość 9 030 zł

 

Powierzchnia mienia ogółem                    -            157 ha 3361 m2 

 

Wartość mienia                                                         -            38 818 939 zł

Mienie nie obejmuje naniesień po zlikwidowanym ZBK.

 

II. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcje, hipoteki (art. 120 ust. 2 ustawy

     o  finansach publicznych)

 

Udział w spółkach:

 

1. Jednoosobowa spółka Gminy z  o.o. pod  nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

    w Brzezinach

    kapitał zakładowy spółki  -  2 685 250,72 zł

2. Jednoosobowa spółka Gminy z  o.o. pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach

    kapitał zakładowy spółki  - 13 157 000 zł

3. Jednoosobowa spółka Gminy z  o.o. pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego

    w Brzezinach

    kapitał zakładowy spółki -    6 280 000 zł

 

Akcje:

 

900 akcji Banku Przemysłowego SA w Łodzi o wartości 140 000 zł.

 

Hipoteki:

 

  1. Hipoteka na nieruchomości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Brzezinach zabezpieczająca wierzytelność z tytułu podatków Gminy Miasto Brzeziny w Kwocie -  526 818 zł.
  2. Hipoteka na nieruchomości Janusza Strzechowskiego w kwocie – 69 179,40 zł
  3. Hipoteka na nieruchomości Henryka i Heleny Motylińskich w kwocie – 50 910,10 zł
  4. Hipoteki zwykłe (zabezpieczenie na pożyczkę z NFOŚ)

-         nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 16 KW 2336 – kwota 1 021 400 zł

-         obiekt Rochna KW 8477 – kwota 487 600 zł

 

Poręczenia:

Poręczenie dla TBS zgodnie z uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XL I/40/02 z dnia 26.06.2002 na kwotę 450 000 zł.

 

III.  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego (art. 120 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

 

      Zmiany w stanie mienia dotyczą:

-         przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności /działki budowlane (14 dz)., garaże, nieruchomości (3 dz.)/

-         sprzedaż mienia:

  1. nieruchomość Św. Anny 51 dz. Nr 2941 o pow. 617 m2 cena 16 900 zł
  2. działki na osiedlu przy ul. Polnej

-         działka nr 2088/20 o pow. 900 m2 cena 11 620 zł

-         działka nr 2088/21 o pow. 900 m2 cena 11 620 zł

-         działka nr 2088/15 o pow. 932 m2 cena 13 020 zł

  1. nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 87 działka 2005/4 o pow. 1224 m2 cena 108 500 zł
  2. nieruchomość rolna działka nr 128 o pow. 1 ha 7454 cena 12 000 zł]
  3. działka przy ul. Kilińskiego działka nr 599/7 cena 12 900 zł

                                                                  Razem 186 560 zł

  

 

 

 

IV. Opłaty naliczone z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania stosownie do art. 204 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Opłaty naliczono dla GS

-         ze sprzedaży obiektu NESKY Gliwice – 9 487, 50 zł

-         ze sprzedaży obiektu dla Sławomira Jatczaka – 2 259, 50 zł

-         ze sprzedaży obiektu p. Jatczakowi i Banatowi 2 197,50 zł

Razem 13 944,50 zł

 

V. Opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność naliczono na kwotę 11 502,50 zł

 

VI. Łączne dochody:

-         ze sprzedaży mienia 212 007, 24 zł

-         z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 128 624,00 zł

-         z tytułu dzierżaw 327 278,00 zł

-         z tytułu najmu 284 466,00 zł  

 

 

Nieruchomości do skomunalizowania:

 

1. Osiedla Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach

    przy ulicach Matuszewskiego i Przedwiośnie

2. Nieruchomość przy ul, Św. Anny 37 (PKS)

3. Nieruchomość przy ul. Kościuszki 18 (mienie pożydowskie)

4. Nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 24 (mienie pożydowskie)

5. Nieruchomość przy ul. Lasockich 20 (mienie pożydowskie)

6. Nieruchomość przy ul. Kościuszki 24

7. Cegielnia ul. Łódzka (sprawa w Sądzie Okręgowym w Skierniewicach)

8. Drogi gminne (32 ulice)

9. Grunty rolne Skarbu Państwa  (75 działek).

10. Nieruchomości pod zieleń parkową przy ul. Waryńskiego i Lasockich

 

 

Komunalizacja – decyzje 2003r.

 

1. Decyzja SP.VII.7723/B/1/3/2002 z dn. 20.01.2003r.

  działka 2410/1 o pow. 602 m2 ul. Berka Joselewicza 4

2. Decyzja SP.VII.7723/D/1047/2003 S z dnia 27.10.2003r

komunalizacja ulicy Sejmu Wielkiego

działka nr 164 o pow. 6441

działka 215 o pow. 4107 m2

działka 193/2 o pow. 4012 m2

Złożone wnioski w trakcie załatwiania

-         z dnia 15 maja – komunalizacja ulic

-         z dnia 20 sierpnia – działka na osiedlu PKWN

-         z dnia 20 października – dworzec PKS

 

 

 

 

      W zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego znajduje się 76 budynków

z lokalami mieszkalnymi o pow. 36 460 m2 i lokalami użytkowymi o pow. 2 896 m2

W budynkach znajdują się 864 lokale mieszkalne z 2 098 izbami i 58 lokalami użytkowymi.

Z 76 budynków 13 zostało wybudowanych po II-giej wojnie światowej a 68 budynków co stanowi 77% wybudowanych zostało do 1939roku. Budynki położone w centrum miasta - 32% zasobów, wpisane są do rejestru zabytków decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Budynki komunalne wyposażone są w instalacje :

1. wod-kan, wc, łazienki w lokalach, c.o.            4 szt.                5% zasobów

2. wod-kan, wc, łazienki w lokalch             24 szt               32%

3. wod-kan z wc.                                          17 szt               22%

4. wod-kan ze wspólnym wc                           2 szt                 2%

5. wod-kan                                                      14 szt               18% bez urządzeń wyposażone

    tylko w inst. elektryczną                               15 szt               21%

            Spośród 76 budynków w 37, z racji sprzedaży lokali mieszkalnych utworzono wspólnoty mieszkaniowe. W budynkach tych wykupiono 172 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 7 378 m2.

 

 

Uzbrojenie terenu w mieście:

1. długość sieci wodociągowej 46,4 km            wartość 2 583 489 zł

2. długość sieci kanalizacyjnej 18,8 km            wartość 6 578 309 zł

    /sanitarna i deszczowa/

                                                                                    542 777 zł (Szydłowiec)

                                                                        Razem 7 121 086 zł

 

 

 

 

Propozycje sprzedaży mienia na 2004r.

Działki na projektowanym osiedlu przy ul. Wojska Polskiego

 

Planowany dochód ze sprzedaży  200 000 zł. 

Dochód ze sprzedaży działek rolnych 250 000 zł.

 

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry