Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/majatek-miasta/mienie/3169,Stan-mienia-komunalnego-2004-r.html
18.07.2024, 10:46

Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego
na dzień 5 listopada 2004 r.

Dane dotyczące praw własności Gminy Miasto Brzeziny (art. 120 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Dz. U. 98, poz. 155 z 1998 r. ze zm.)
1. Zasoby gruntów: - grunty pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, jednorodzinne, strefę ochrony ujęcia wody i inne grunty przeznaczone na cele nierolnicze pow. 56 ha 0917 m2 wartość - 3 541 941 zł
2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach - oczyszczalnia ścieków pow. 1 ha 1398 m2 wartość gruntu - 284 950 zł wartość budowli - 5 129 890 zł - ujęcie wody ul. Wodociągowa pow. 1 ha 3391 m2 wartość gruntu - 137 980 zł wartość budowli - 661 352 zł - II strefa ciśnień ul. Kulczyńskiego pow. 2300 m2 wartość gruntu - 61 500 zł wartość budowli - 398 620 zł
3. Działki budowlane w wieczystym użytkowaniu pow. 8 ha 9354 m2 wartość - 1 468 632 zł
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Brzezinach pow. 2 ha 0946 m2 wartość gruntu - 169 336 zł wartość budowli - 4 664 712 zł
5. Obiekt „TADZIN” pow. 10 ha 8747 m2 wartość - 271 868 zł
6. Przedszkola Przedszkole Nr 1 pow. 4071 m2 wartość gruntu - 40 700 zł wartość budynku - 458 000 zł Przedszkole Nr 3 pow. 6163 m2 wartość gruntu - 62 000 zł wartość budynku - 323 968 zł
7. Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Szkoła Podstawowa Nr 1 pow. 1 ha 6503 m2 wartość gruntu - 165 030 zł wartość budynków - 378 640 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum pow. 2 ha 3512 m2 wartość gruntu - 235 120 zł wartość budynków : Szkoła Podstawowa Nr 2 - 325 583 zł Gimnazjum - 869 335 zł
8. Stadion Miejski pow. 4 ha 6932 m2 wartość gruntu - 120 000 zł wartość budynków - 66 284 zł
9. Biblioteka Miejska pow. 1764 m2 wartość gruntu - 26 460 zł wartość budynku - 824 554 zł 10.Muzeum Regionalne pow. 3 900 m2 wartość z zabudowaniami - 539 000 zł
11.Grunty Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (siedziba + garaże) wieczyste użytk. pow. 1 ha 4593 m2 wartość - 218 895 zł
12.Grunty Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (osiedla mieszkaniowe) wiecz. użytk. pow. 4 ha 7969 m2 wartość - 719 175 zł
13.Grunty Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” wieczyste użytkowanie pow. 9312 m2 wartość - 139 590 zł
14. Grunty przy ul. Głowackiego Kamiński Krzysztof (wiecz. uzyt.) pow. 4799 m2 wartość - 71 985 zł
15. Blok wielorodzinny przy ul. Głowackiego 45 /wieczyści użytkownicy/ pow. 1706 m2 wartość gruntu 25 590 zł Właściciel Gmina Miasto Brzeziny wieczyści użytkownicy: - Krzysztof Kamiński udział 123087/301674 - Piotr Brysiak udział 17061/301674 - Hubert Gruszka udział 10234/301674 - Marianna Gruszka udział 5117/301674 - Iwona Łukasik udział 15084/301674 - Sylwester Ptasznik udział 15744/301674 - Małgorzata Stępniak udział 16059/301674 - Wioletta i Andrzej Grzegorczyk udział 17229/301674 - Marzena i Robert Kaźmierczak udział 15135/301674 - Zuzanna i Krzysztof Kobierscy udział 17268/301674 - Janina i Tomasz Kruz udział 17175/301674 - Agnieszka i Krzysztof Nowaccy udział 17067/301674 - Izabela i Krzysztof Ruta udział 15414/301674
16. Siedziba Urzędu Miasta pow. 1ha 3062 m2 wartość gruntu - 130 820 zł zabudowania - 1 511 451 zł
17. Spółka „Anilana” grunty przy ul. Berka Joselewicza w użytkowaniu wieczystym/ pow. 4982 m2 wartość gruntu - 153 570 zł
18. Grunty Gminnej Spółdzielni „SCH” /w użytkowaniu wieczystym/ - siedziba przy ul.Słowackiego pow. 6 503 m2 wartość gruntu - 32 215 zł
19. Spółka „FARMER” ul. Słowackiego /wieczyste użytkowanie/ pow. 4587 m2 wartość gruntu - 27 375 zł
20. Grunty Barbary i Władysława Skorupskich /użyt. wieczyste/ - siedziba przy ul. Staszica pow. 659 m2 wartość gruntu - 19 770 zł
21. Grunty w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mleczarskej przy ul. Sienkiewicza 87 pow. 7746 m2 wartość gruntu - 38 730 zł
22. Grunty w użytkowaniu wieczystym Jana Krychniaka przy ul. Sienkiewicza 87 pow. 1350 m2 wartość- 10 522 zł
23. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach /użytkowanie wieczyste/ - siedziba przy ul. Św. Anny 57 pow. 8660 m2 - grunty zabudowane przekazane w wieczyste użytkowanie pow. 1 ha 8806 m2 - grunty zabudowane przekazane z udziałami w prawie użytkowania wieczystego pow. 1 ha 6656 m2 - grunty przekazane z udziałami w prawie własności pow. 2 ha 4747 m2 - działka przy ul. Przechodniej własność/ pow. 567 m2 wartość gruntów - 1 369 958 zł wartość zabudowań - 4 744 164 zł
24. Targowisko miejskie /dzierżawa/ pow. 9542 m2 wartość gruntu - 47 710 zł naniesienia – 45 174zł
25. Skomunalizowane drogi pow. 31 ha 4974 m2 wartość dróg - 3 121 837 zł
26. Ogródki działkowe ”Tulipan” przy ul. Południowej /przekazane w wieczyste użytkowanie / pow. 2 ha 9260 m2 wartość gruntu - 58 520 zł
27. Ogródki działkowe „Bratek” przy ul. Wojska Polskiego /przek. w wiecz. Użyt./ pow. 7 ha 2189 m2 wartość gruntu - 391 260 zł
28. Grunty Spółek i Zakładów /wieczyste użytkowanie gruntu/ - nieruchomość Mirosława Jedynaka przy ul. Składowej pow. 2ha 8079 m2 wartość gruntu - 112 316 zł - Spółka „OLMAR” ul. Południowa pow. 2173 m2 wartość gruntu - 10 865 zł - nieruchomość Andrzeja Kaminskiego przy ul. Południowj /firma „RENKOR” Gdynia ul. Hutnicza 35/ pow. 1ha 8827 m2 wartość gruntu - 94 135 zł - Zakład Mirosława Budnera ul. Południowa pow. 1822 m2 wartość gruntu - 18 220 zł - Zakład Jarosława Śliwkiewicza ul. Południowa pow. 2341 m2 wartość gruntu - 18 728 zł - Przedsiębiorstwo „Delta” Wojciech Niźnikowski, Arkadiusz Pasik i Dariusz Niźnikowski ul. Południowa pow. 1635 m2 wartość gruntu - 13 080 zł - Pawilon handlowy Marka Makowskiego przy Placu Jedn.Narodowej pow. 782 m2 wartość gruntu - 39 100 zł - Pawilon handlowy przy ul. Traugutta Czesław i Jolanta Hrowatic pow. 402 m2 wartość gruntu - 24 120 zł - Zakład Bogusława i Aliny Zakrzewskich przy ul. Południowej pow. 4470 m2 wartość gruntu - 22 350 zł - Zakłd Józefa i Jolanty Karczmarczyk przy ul. Południowej pow. 8878 m2 wartość gruntu - 44 390 zł - Zakład Doroty Karczmarczyk przy ul. Południowej pow. 5655 m2 wartość gruntu - 28 275 zł - Grunty spółki „MGM Serwice” przy ul. Południowej Mieczysław i Małgorzata Polewczak pow. 2 617 m2 wartość gruntu - 13 085 zł - Zakład Budowlany Dariusza Sasina przy ul. Berka Joselewicza pow. 2122 m2 wartość gruntu - 31 830 zł - Kioski Handlowe przy ul. Berka Joselewicza - Piotr Dziki, Jan Lubczyński pow. 274 m2 wartość gruntu - 8 220 zł - grunty Marka Słowikowskiego przy ul. Sienkiewicza 87 (nabyte wieczyste użytkowanie od OSM Brzeziny) pow. 2642 m2 wartość gruntu - 21 136 zł - Działka przy ul. Wojska Polskiego 14 - Adam Jasiński (rozlewnia gazu) pow. 4150 m2 wartość gruntu - 20 750 zł - Nieruchomość Joanny i Tomasza Troczyńskich przy ul. Słowackiego pow. 2939 m2 wartość gruntu - 31 595 zł - Nieruchomość Grzegorza Dejdy przy ul. Słowackiego pow. 949 m2 wartość gruntu - 18 980 zł - Nieruchomość Józefa i Teresy Kaźmierczak przy ul. Składowej pow. 2364 m2 wartość gruntu - 11 820 zł - pawilon handlowy przy ul. Staszica 9 /wieczysty użytkownik- Banasiak Szymon i Dorota/ pow. 167 m2 wartość gruntu - 12 525 zł - nieruchomość przy ul. Waryńskiego 24 /wieczysty użytkownik- Daniela Wawrzyniak Pytlik/ pow, 3 341 m2 wartość gruntu - 50 115 zł - nieruchomość przy ul Skłodowskiej - piekarnia /wieczysty użytkownik - Krzysztof Matyjasik pow. 5 100 m2 wartość gruntu - 76 500 zł - nieruchomość przy ul. Modrzewskiego 11 /sklep/ wieczysty użytk. - Sylwester Fijałkowski pow. 528 m2 wartość gruntu - 21 120 zł - nieruchomość przy ul.Traugutta 11 /sklep/ wieczysty użytk. - Barbara Wawrzonek pow. 58 m2 wartość gruntu - 3 480 zł - nieruchomość przy ul. Waryńskiego /po GS/ Jatczak Sławomir i Marzanna pow. 841 m2 wartość gruntu - 9 038zł Jatczak Sławomir i Janusz Banat pow. 830 m2 wartość gruntu - 8 970zł - nieruchomość spółki NESKY – Gliwice przy ul. Słowackiego pow. 3 174m2 wartość gruntu - 37 950zł
29. Grunty niezabudowane po byłym Kółku Rolniczym przy ul. Fredry 7 - własność pow. 2 ha 0753 m2 wartość gruntu - 41 506 zł
30.Grunty zakupione pod kolektor – (zakupione od Andrzeja Bachmata) pow. 1548 m2 wartość gruntu - 2 500 zł
31.Grunty zakupione pod powiększenie wysypiska przy ul. Łódzkiej pow. 2953 m2 wartość gruntu - 3 804 zł
32.Garaże przy ul. Kulczyńskiego pow. 1864 m2 wartość gruntu - 37 280 zł
33.Garaże przy ul. Andersa pow. 683 m2 wartość gruntu - 13 660 zł
34. Garaże przy ul. Przechodniej pow. 178 m2 wartość gruntu - 3 560 zł
35.Garaże przy ul. Sienkiewicza 8 pow. 1418 m2 wartość gruntu - 28 360 zł
36.Zakupione naniesienia od PSS - sklep przy ul. Sienkiewicza 16 za cenę 5 000zł - magazyn przy ul. Przechodniej za cenę 1 000zł
37.Skomunalizowane grunty rolne na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego pow. 1 ha 0726 m2 wartość gruntu - 16.200 zł
38. Międzyszkolna Kryta Pływalnia wartość - 6 301 232zł w tym uzbrojenie pływalni: - kanalizacja wartość - 23 221zł - wodociąg wartość - 55 080zł - kanalizacja deszczowa wartość - 101 429zł - ciepłociąg wartość - 137 876zł - naniesienia budowle wartość - 5 960 982zł - wentylacja wartość - 8 843zł - odkurzacz wartość – 13 801zł
39. Nieruchomość przy ul. Św. Anny 39 /dworzec PKS/ pow. 3 380 m2 wartość - 84 500zł 40. Zakupiony kompaktor na wysypisko śmieci wartość - 195 200zł Powierzchnia mienia ogółem - 167 ha 3230 m2 Wartość mienia - 41 634 261 zł II. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcje, hipoteki (art. 120 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) Udział w spółkach: 1. Jednoosobowa spółka Gminy z o.o. pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzezinach kapitał zakładowy spółki - 3 358 542 zł 2. Jednoosobowa spółka Gminy z o.o. pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach kapitał zakładowy spółki - 13 157 000 zł 3. Jednoosobowa spółka Gminy z o.o. pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach kapitał zakładowy spółki - 6 280 000 zł

Akcje: 900 akcji Banku Przemysłowego SA w Łodzi

Hipoteki:
1. Hipoteka na nieruchomości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Brzezinach zabezpieczająca wierzytelność z tytułu podatków Gminy Miasto Brzeziny w Kwocie - 526 818 zł.
2. Hipoteki zwykłe /Zabezpieczenie na pożyczkę z NFOŚ/ 2.1. nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 16 KW 2336 – kwota 1 021 400zł
2.2. obiekt Rochna KW 8477 – kwota 487 600zł Poręczenia Poręczenie dla TBS zgodnie z uchwała Rady Miasta Brzeziny Nr XLI/40/02 z dnia 26.06.2002 r. na kwotę 450 000zł III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego (art. 120 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) Zmiany w stanie mienia dotyczą: 1. sprzedaż mienia 1.1. BSM osiedle Kulczyńskiego pow. 1ha 9170m2przy zastosowaniu bonifikaty 99% cena 9 648zł osiedle przy ul. Bohaterów Warszawy /na skarpie/ o pow. 7 669 m2przy zastosowaniu bonifikaty 99% cena 4 164zł 1.2. Działka Nr 672/12 o pow. 714 m2 przy ul. Mrockiej cena 8 500zł 1.3. Działka Nr 1859/15 o pow. 177m2 przy ul. Południowej cena 2 519zł 1.4.Działka Nr 2349/18 o pow. 217m2 przy ul. Korczaka cena 4 340zł 1.5. Działka Nr 2349/19 o pow. 45m2 przy ul. Korczaka cena 958zł 1.6. Darowizna, grunty dla OSP w Brzezinach o pow. 1787m2 wartość 60 311zł 1.7. Darowizna dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom w Brzezinach” działka przy ul. Piłsudskiego 14 o pow. 654m2 wartość 22 072zł 2. Zakup gruntu pod poszerzenie ul. Kordeckiego działka o pow. 1013m2 cena 10 400zł 3. Przekazanie w użytkowanie wieczyste ogródków działkowych „BRATEK” o pow. 7 ha 2189 m2 wartość gruntu 391 260 zł IV. Opłaty naliczane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania stosownie do art. 204 ust. 1 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami Opłatę naliczono dla Syndyka masy upadłościowej Spółdzielni Transportowej „Samopomoc Chłopska w Brzezinach” ze sprzedaż działki dla Spółki „Anilana” – opłata 3 925zł - akt not. 9918/2003 z dnia 26.11.2003r. V. Łącznie dochody za 2004r. - ze sprzedaży mienia /nieruchomości gruntowe i przekształcenia raty / – 59 240,21 zł - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 109 459,00zł - z tytułu dzierżaw – 462 405,00 zł - z tytułu najmu – 190 771,00 zł

Nieruchomości do skomunalizowania:
1. Osiedle Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach przy ulicy Przedwiośnie

2. Nieruchomość przy ul. Kościuszki 18 (mienie pożydowskie)
3. Nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 24 (mienie pożydowskie)
4. Nieruchomość przy ul. Lasockich 20 (mienie pożydowskie)
5. Nieruchomość przy ul. Kościuszki 24
6. Cegielnia ul. Łódzka (sprawa w Sądzie Okręgowym w Skierniewicach)
7. Drogi gminne (8 ulic)
8. Grunty rolne Skarbu Państwa (75 działek). Komunalizacja – decyzje 2004 1. Nieruchomość przy ul. Św. Anny 39 (dworzec PKS) działka Nr 2935 o pow. 3380 decyzja SP VII. 7723/B/1/203 z dnia 12 01 2004 2. działka Nr 3395 o pow. 679m2 przy ul Małachowskiego decyzja SP VII 7723/B/1/1/2003 z dnia 15.03.2003 r 3.uzyskano decyzje komunalizacyjne dla ulic: 1. ul. Sejmu Wielkiego dz. Nr 164, 215, 193/2 o pow. 1ha 4560 m2 KW 32872 2. ul Sportowa dz. Nr 2807 o pow. 5627 m 2, 2827 o pow. 990 m 2 KW 8195 3. ul M.C.Skłodowskiej dz. Nr 2423/1 o pow. 5188 m2 KW 33032 4. ul. Kilińskiego dz. Nr 520 i 604 o pow. 7782 m2 KW 33031 5. ul Armi Czerwonej dz. 2424 o pow. 1870 m2 KW 33030 6. ul Chopina dz. Nr 2263 i 2285 o pow. 2364 m2 KW 33029 7. ul Spacerowa dz. Nr 2609 i 2612 o pow. 2033 m2 KW 33028 8. ul. Kopernika dz. Nr 2243 o pow. 1753 m2 KW 33117 9. ul Lasockich dz. Nr 2475/1 o pow. 6492 m2 KW 33116 10. ul Północna dz. Nr 595 o pow. 2872 m2 KW 33115 11. ul 1 Maja dz. Nr 2648 o pow. 1599 m2 KW 33114 12. ul Przechodnia dz. Nr 2778 o pow. 1083 m2 KW 33271 13. ul Plac Jedności Narodowej dz. Nr 2658 o pow. 3675 m2 KW 33271 14. ul Traugutta dz. Nr 2753 o pow. 1063 m2 KW 33271 15. ul Leśna dz. Nr 1535 o pow. 4605 m2 KW 33272 16. ul Składowa dz. Nr 1977 o pow. 9820 m2 KW 33273 17. ul Partyzantów dz. Nr 864 o pow. 2307 m2 KW 33274 18. ul Potockiego dz. Nr 299 o pow. 1944 m2 KW 13185 19. ul Polna dz. Nr 2087/1 o pow. 6883 m2 KW 21379 20. ul Wesoła dz. Nr 2092/1 o pow. 1330 m2 KW 19402 21. ul. Przemysłowa dz. Nr 2956/11,2956/12,2956/15 o pow. 983 m2 , dz. Nr 2938/1 o pow. 516 m2, dz. Nr 2938/2 o pow. 96 m2, dz. Nr 2938/3 o pow. 3094 m2 = 4689 m2 KW 19165 22. ul Augustyna Kordeckiego dz. Nr 112 o pow. 4709 m2 KW 9214, dz. Nr 113 o pow. 3624 m2 KW 9214, dz. Nr 295 o pow. 1408 m2 KW 9214 dz. Nr 2257 o pow. 1358 m2 KW 9214 łącznie 1ha 1099 m2 23. ul B. Prusa dz. Nr 480 i 2165 o pow. 2776 m2 KW 33383 24. ul Nadrzeczna dz. Nr 2378 i 2379 o pow. 894 m2 KW 33380 25. ul Słowackiego dz. Nr 449 i 2235 o pow. 8984 m2 KW 33382 26. ul Fredry dz. Nr 2723/1, 2712, 2725 o pow. 9788 m2 KW 33381 27. ul.Słoneczna dz. Nr 317/16, 317/17 o pow. 1195 m2 KW 11587 - Złożone wnioski w trakcie załatwiania - z dnia 16 lipca 2004 r, dotyczy osiedla BSM przy ul. Matuszewskiego, fragmentów ul. Piłsudskiego i Moniuszki, nieruchomości przy ul. Nadrzecznej i M.C.Skłodowskiej - z dnia 3 września 2004 dotyczy ul. Dąbrowskiego

W zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego znajduje się 76 budynków z lokalami mieszkalnymi o pow. 36 460 m2 i lokalami użytkowymi o pow. 2 896 m2

W budynkach znajdują się 864 lokale mieszkalne z 2 098 izbami i 58 lokalami użytkowymi. Z 76 budynków 13 zostało wybudowanych po II-giej wojnie światowej a 68 budynków co stanowi 77% wybudowanych zostało do 1939roku. Budynki położone w centrum miasta - 32% zasobów, wpisane są do rejestru zabytków decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynki komunalne wyposażone są w instalacje : 1. wod-kan, wc, łazienki w lokalach, c.o. 4 szt. 5% zasobów 2. wod-kan, wc, łazienki w lokalch 24 szt 32% 3. wod-kan z wc. 17 szt 22% 4. wod-kan ze wspólnym wc 2 szt 2% 5. wod-kan 14 szt 18% bez urządzeń wyposażone tylko w inst. elektryczną 15 szt 21% Spośród 76 budynków w 42, z racji sprzedaży lokali mieszkalnych utworzono wspólnoty mieszkaniowe. W budynkach tych wykupiono 170 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 7 378 m2. Uzbrojenie terenu w mieście: 1. długość sieci wodociągowej 46,4 km wartość 2 583 489 zł 2. długość sieci kanalizacyjnej 18,9km wartość 6 578 309 zł /sanitarna i deszczowa/ 542 777 (Szydłowiec) 62 684 (Głowackiego, Lasockich) Razem 7 183 770zł

Propozycje sprzedaży mienia na 2005r.

Działki na projektowanym osiedlu przy ul. Wojska Polskiego Planowany dochód ze sprzedaży 200 000 zł. Dochód ze sprzedaży działek rolnych 100 000zł

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony