Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego na dzień 07.11.2005 r.

 

 

I. Dane dotyczące praw własności Gminy Miasto Brzeziny (art. 120 ustawy o finansach publicznych  Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, ze zm. )

1.  Zasoby gruntów:

      - grunty pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, jednorodzinne,

        strefę ochrony ujęcia wody i inne grunty przeznaczone na cele nierolnicze

        pow. 58 ha 4210 m2                                           wartość -    3  683 632 zł

2.  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach

      - oczyszczalnia ścieków

        pow. 1 ha 1398 m2                                 wartość gruntu -        284 950 zł

                                                                    wartość budynków,

                                                                    budowli i innych

                                                                    urządzeń -                 5 .364.494 zł.  

      - ujęcie wody ul. Wodociągowa

        pow. 1 ha 3391 m2                                 wartość gruntu -         137 980 zł

                                                                   wartość budynków,

                                                                   budowli i innych

                                                                   urządzeń -                    1.068.112 zł

 

      - II strefa ciśnień ul. Kulczyńskiego

       pow. 2300 m2                                         wartość gruntu -           61 500 zł

                                                                   wartość budowli -         682.757 zł

                                                                    

3.  Działki budowlane w wieczystym użytkowaniu

     pow. 8 ha 9354 m2                                              wartość -      1 468 632 zł

4.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Brzezinach

     pow. 2 ha 0946 m2                                     wartość gruntu -       169 336 zł    

                                                                    wartość  budowli -     4 937 169,18 zł

5.  Obiekt „TADZIN”

     pow. 10 ha 8747 m2                                              wartość -       271 868 zł

6.  Przedszkola

     Przedszkole Nr 1  pow. 4071 m2               wartość gruntu -         40 700 zł

                                                                   wartość budynku -       458 000 zł

     Przedszkole Nr 3 pow.  6163 m2                     wartość gruntu -         62 000 zł

                                                                   wartość budynku -       366 614,81 zł

7.  Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

     Szkoła Podstawowa Nr 1  pow. 1 ha 6503 m2

                                                                      wartość gruntu -        165 030 zł

                                                                wartość budynków -       503  472,42 zł

     Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum  pow. 2 ha 3512 m2

                                                                       wartość gruntu -       235 120 zł

                                                               wartość budynków :

                                                      Szkoła Podstawowa Nr 2 -       345 574,14 zł

                                                                      Gimnazjum          -     1.185417,21     

 

8.  Stadion Miejski   

     pow. 4 ha 6932 m2                                   wartość gruntu -       120 000 zł

                                                              wartość  budynków -        66 284 

 

 

9.  Biblioteka Miejska

     pow. 1764 m2                                           wartość gruntu -       26 460 zł

                                                                  wartość budynku -     824 554 zł

10.Muzeum Regionalne

     pow. 3 900 m2                          wartość z zabudowaniami -     539 000 zł

11.Grunty Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (siedziba + garaże) wieczyste użytk.

     pow. 1 ha 4593 m2                                              wartość -     218 895 

12.Grunty Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (osiedla mieszkaniowe) wiecz. użytk.

     pow. 2 ha 6642 m2                                              wartość -   359.588 zł

   

13. Grunty przy ul. Głowackiego Kamiński Krzysztof (wiecz. użyt.)

      pow. 4799 m2                                                    wartość -      71 985 

14. Blok wielorodzinny przy ul. Głowackiego 45 /wieczyści użytkownicy/

      pow. 1706 m2                                            wartość gruntu 25 590 zł

      Właściciel Gmina Miasto Brzeziny wieczyści użytkownicy:

 

-     Krzysztof Kamiński                                  udział 123087/301674

-         Piotr Brysiak                                             udział 17061/301674

-         Hubert Gruszka                                         udział 10234/301674

-         Marianna Gruszka                                    udział 5117/301674

-         Iwona Łukasik                                          udział 15084/301674

-         Sylwester Ptasznik                                    udział 15744/301674

-         Małgorzata Stępniak                                 udział 16059/301674

-         Wioletta i Andrzej Grzegorczyk                 udział 17229/301674

-         Marzena i Robert Kaźmierczak                 udział 15135/301674

-         Zuzanna i Krzysztof Kobierscy                  udział 17268/301674

-         Janina i Tomasz Kruz                                udział 17175/301674

-         Agnieszka i Krzysztof Nowaccy                udział 17067/301674

-         Izabela i Krzysztof Ruta                             udział  15414/301674

 

15. Siedziba Urzędu Miasta

       pow. 1ha 3062 m2                                    wartość gruntu -     130 820 zł

                                                                          zabudowania - 1 511 451 zł

16. Spółka „Anilana”  grunty przy ul. Berka Joselewicza w użytkowaniu wieczystym/

      pow. 4982 m2                                            wartość gruntu -     153 570 zł

17.  Grunty Gminnej Spółdzielni „SCH” /w użytkowaniu wieczystym/

       - siedziba przy ul.Słowackiego

         pow. 6 503 m2                                        wartość gruntu -       32 215 zł

18. Spółka „FARMER” ul. Słowackiego /wieczyste użytkowanie/

      pow. 4587 m2                                            wartość gruntu -      27 375 zł

19. Grunty Barbary i Władysława Skorupskich /użyt. wieczyste/

     - siedziba przy ul. Staszica

       pow. 659 m2                                            wartość gruntu -     19 770 zł   

20. Grunty w użytkowaniu wieczystym Sebastiana Krychniaka przy ul. Sienkiewicza 87

      pow. 7746 m2                                           wartość gruntu -     38 730 zł

21. Grunty w użytkowaniu wieczystym Jana Krychniaka przy ul. Sienkiewicza 87

      pow. 1350 m2                                                   wartość-     10 522 zł

22. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach 

       /użytkowanie  wieczyste/

    - siedziba przy ul. Św. Anny 57

      pow. 8660 m2                                                             

    - grunty zabudowane przekazane w wieczyste użytkowanie

      pow. 1 ha 8806 m2                                        

   -  grunty zabudowane przekazane z udziałami w prawie użytkowania wieczystego

      pow. 1 ha 6656 m2   

   -  grunty przekazane z udziałami w prawie własności

      pow. 2 ha 4747 m2    

    -  działka przy ul. Przechodniej własność/

      pow. 567 m2              

                                                                 wartość gruntów -   1 369 958 zł

                                                            wartość zabudowań -   4 744 164 zł

 

23. Targowisko miejskie /dzierżawa/

      pow.  9542 m2                                       wartość gruntu -    47 710 zł

                                                                             naniesienia – 45 174zł

 

24. Skomunalizowane drogi

      pow. 39 ha 7665 m2                                   wartość dróg -   4.734.311 zł

25. Ogródki działkowe ”Tulipan” przy ul. Południowej /przekazane w wieczyste użytkowanie  /

      pow. 2 ha 9260 m2                                    wartość gruntu -   58 520 zł

26. Ogródki działkowe „Bratek”  przy ul. Wojska Polskiego /przek. w wiecz. użyt./

      pow. 7 ha 2189 m2                                                 wartość gruntu - 391 260 zł

27. Grunty Spółek i Zakładów /wieczyste użytkowanie gruntu/

     -Krzysztof Markowicz,   Dariusz Olborski  ul. Południowa

      pow. 2173 m2                                             wartość gruntu -   10 865 zł

-          nieruchomość Andrzeja Kaminskiego  przy ul. Południowj /firma „RENKOR” Gdynia ul.  Hutnicza 35/

      pow. 1ha 8827 m2                                       wartość gruntu -   94 135 zł

  - Zakład Mirosława Budnera ul. Południowa

       pow. 1822 m2                                            wartość gruntu -    18 220 zł

  - Zakład Jarosława Śliwkiewicza ul. Południowa

       pow. 2341 m2                                            wartość gruntu -    18 728 zł

  -  Przedsiębiorstwo „Delta” Wojciech Niźnikowski, Arkadiusz Pasik i Dariusz Niźnikowski

     ul. Południowa

     pow. 1635 m2                                              wartość gruntu -   13 080 zł

  - Pawilon handlowy Marka Makowskiego przy Placu Jedn.Narodowej

      pow. 782 m2                                               wartość gruntu -    39 100 zł

  - Pawilon handlowy przy ul. Traugutta Czesław i Jolanta Hrowatic

      pow. 402 m2                                                wartość gruntu -    24 120 zł

  - Zakład Bogusława i Aliny Zakrzewskich  przy ul. Południowej

     pow. 4470 m2                                               wartość gruntu -    22 350 zł

  - Zakłd Józefa i Jolanty Karczmarczyk przy ul. Południowej

     pow. 8878 m2                                               wartość gruntu -    44 390 zł

  - „Dorpol Alfa” spółka zo.o.  przy ul. Południowej

     pow. 5655 m2                                               wartość gruntu -    28 275 zł

  - Grunty spółki „MGM Serwice” przy ul. Południowej Mieczysław i Małgorzata Polewczak

     pow. 2 617 m2                                               wartość gruntu -    13 085 zł

  - Zakład Budowlany Dariusza  Sasina przy ul. Berka Joselewicza

     pow. 2122 m2                                                wartość gruntu -  31 830 zł

  - Kioski Handlowe przy ul. Berka Joselewicza - Piotr Dziki, Jan Lubczyński

     pow. 274 m2                                                    wartość gruntu -      8 220 zł

  - grunty Marka Słowikowskiego przy ul. Sienkiewicza 87 (nabyte wieczyste użytkowanie

    od OSM Brzeziny)

     pow. 2642 m2                                                  wartość gruntu -   21 136 zł

  - Działka przy ul. Wojska Polskiego 14 - Adam Jasiński (rozlewnia gazu)

      pow. 4150 m2                                                 wartość gruntu -   20 750 zł

 -   Nieruchomość Joanny i Tomasza Troczyńskich przy ul. Słowackiego

     pow. 2939 m2                                                                    wartość gruntu -   31 595 zł

-   Nieruchomość Grzegorza Dejdy przy ul. Słowackiego

     pow. 949 m2                                                      wartość gruntu -  18 980 zł

-   Nieruchomość Józefa i Teresy Kaźmierczak przy ul. Składowej

    pow. 2364 m2                                                                       wartość gruntu -   11 820 zł

-   pawilon handlowy przy ul. Staszica 9 /wieczysty użytkownik- Banasiak Szymon i Dorota/

    pow.   167 m2                                                                       wartość gruntu -  12 525 zł

-   nieruchomość przy ul. Waryńskiego 24 /wieczysty użytkownik- Daniela Wawrzyniak Pytlik/

    pow, 3 341 m2                                                                    wartość gruntu -  50 115 zł

-   nieruchomość przy ul Skłodowskiej - piekarnia /wieczysty użytkownik - Krzysztof Matyjasik

    pow. 5 100 m2                                                   wartość gruntu -  76 500 zł

-  nieruchomość przy ul. Modrzewskiego 11 /sklep/ wieczysty użytk.     - Sylwester Fijałkowski

   pow. 528 m2                                                       wartość gruntu -  21 120 zł

-  nieruchomość przy ul.Traugutta 11 /sklep/ wieczysty użytk.             - Barbara Wawrzonek

   pow. 58 m2                                                          wartość gruntu -    3 480 zł 

-  nieruchomość przy ul. Waryńskiego /po GS/ 

Pacho Daniela i Krzysztof

pow. 841 m2                                                      wartość gruntu -    9 038zł

Adam Gałązka i Janusz Banat

pow. 830 m2                                                     wartość gruntu -    8 970zł

-   nieruchomość spółki  NESKY – Gliwice przy ul. Słowackiego

pow. 3 174m2                                                   wartość gruntu -   37 950zł      

28. Grunty niezabudowane po byłym Kółku Rolniczym przy ul. Fredry 7 - własność

      pow. 2 ha 0753 m2                                          wartość gruntu -   41 506 zł

29.Grunty zakupione pod kolektor – (zakupione od Andrzeja Bachmata)

     pow. 1548 m2                                                   wartość gruntu -      2 500 zł

30.Grunty zakupione pod powiększenie wysypiska przy ul. Łódzkiej

     pow. 2953 m2                                                   wartość gruntu -     3 804 zł

31.Garaże przy ul. Kulczyńskiego

     pow. 1864 m2                                                   wartość gruntu -    37 280 zł

32.Garaże przy ul. Andersa

      pow. 683 m2                                                    wartość gruntu -   13 660 zł

33.Garaże przy ul. Przechodniej

      pow. 178 m2                                                   wartość gruntu -     3 560 zł

34.Garaże przy ul. Sienkiewicza 8

      pow. 1418 m2                                                 wartość gruntu -   28 360 zł

35.Zakupione naniesienia od PSS

-         sklep przy ul. Sienkiewicza 16 za cenę 5 000zł

-         magazyn przy ul. Przechodniej za cenę 1 000zł

36.Skomunalizowane grunty rolne na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego

     pow. 1 ha 0726 m2                                                          wartość gruntu -      16.200 zł

37. Miejska Kryta Pływalnia                                   wartość -  6 507 977zł

     w tym uzbrojenie pływalni:                                                  

38. Nieruchomość przy ul. Św. Anny 39 /dworzec PKS/

pow. 3 380 m2                                                         wartość -        84 500zł

 

39. Zakupiony kompaktor na wysypisko śmieci

                                                                                wartość -       195 200zł   

 

Powierzchnia mienia ogółem           -          172 ha 1906m2 

Wartość mienia                                       -          40 615 257,76 zł

 

 

 

 

II. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcje, hipoteki (art. 120 pkt 2 ustawy   o  finansach publicznych)

 

Udział w spółkach:

 

1. Jednoosobowa spółka Gminy z  o.o. pod  nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  w Brzezinach  kapitał zakładowy spółki  -  3 386 239,15 

2. Jednoosobowa spółka Gminy z  o.o. pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach  kapitał zakładowy spółki  - 14 210 000 zł

3. Jednoosobowa spółka Gminy z  o.o. pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach  kapitał zakładowy spółki -    6 280 000 zł

 

 

 

 

Hipoteki:

 

1. Hipoteki na nieruchomości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Brzezinach i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska będących w likwidacji zabezpieczające wierzytelność z tytułu podatków Gminy Miasto Brzeziny w kwocie -  691.861,00 zł.

 

2.    Hipoteka zwykła /Zabezpieczenie pożyczki z NFOŚ/ nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 16 KW 2336 – kwota 1 021 400zł

   

 

Poręczenia

Poręczenie dla TBS zgodnie z uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr VI/15/03 z dnia 27.03.2003 r. na kwotę 450 000zł

 

 

III.  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego (art. 120 pkt 3 ustawy o finansach   publicznych)

Zmiany w stanie mienia dotyczą:

1. sprzedaż mienia

- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego – Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach, następujących działek 2485/2, 2495/2, 2497/3, 2530/1, 2531, 2532/1, 2533/1, 2540/2, 2544/4, 2545/2, 2491/3, 2492/3, 2529/2, 2534/3, 2534/4, 2535, 2536/3, 2537/1, 2538, 2539/7, 2539/9, 2539/13, 2547/8,  2547/9, 2548/3, 2548/4, 2549/3, 2549/4 o łącznej powierzchni 2 ha 1327 m2 mającej urządzoną Kw nr 4161 – Osiedle mieszkaniowe przy ul. Głowackiego,

- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „ RAZEM” działki nr 3551 o pow. 9312 m2 ,

- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego – Mirosława Jedynaka działek oznaczonych nr 2089/1, 2090/4 i 2090/8 o pow. 2.4996 ha mających urządzoną księgę wieczystą Kw 18875,

- sprzedaż na rzecz p. Andrzeja Kamińskiego nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 70 m2 położonej w Brzezinach przy ul. Południowej, oznaczona jako działka nr 1856/13 ,

objętej księgą wieczystą KW 21455 oraz nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1105 m2 położonej w Brzezinach przy ul. Żeromskiego, oznaczonej jako działka nr 1856/10 , objętej księgą wieczystą KW 17696, 

- sprzedaż na rzecz Zakładu Energetycznego działek gruntu, zabudowanych stacjami transformatorowymi :przy ul. Bohaterów Warszawy 4 działka nr 2572/1 o pow. 43 m2

wpisana do księgi wieczystej KW 7341, przy ul. Reformackiej 9, działka nr 2796/3 o pow. 49 m2 wpisana do księgi wieczystej KW 20413, przy ul. Kościuszki 2, działka nr 2400 o pow. 185 m2 wpisana do księgi wieczystej KW 3127, przy ul. Moniuszki 21, działka nr 2724/1 o pow. 125 m2 wpisana do księgi wieczystej KW 18362.

2. Zakup gruntu pod poszerzenie ul. Sejmu Wielkiego ( działka nr 213/1 o pow. 219 m2 cena 2.300,00 zł, działka nr 204/1 cena 1100,00 zł. działka nr 206/1 o pow. 94 m2 i działki nr 208/1 o pow. 146 m2 cena 2.500,00 zł.

 

V. Łącznie dochody za 2005r.

-         ze sprzedaży mienia /nieruchomości gruntowe i przekształcenia raty / – 162 778,39 zł

-         z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 103 160,59zł

-         z tytułu dzierżaw – 187.725,32 zł

-          z tytułu najmu – 163.576,64 zł

 

Nieruchomości do skomunalizowania:

1. Osiedle Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach

    przy ulicy Przedwiośnie

2. Nieruchomość przy ul. Kościuszki 18 (mienie pożydowskie)

3. Nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 24 (mienie pożydowskie)

4. Nieruchomość przy ul. Lasockich 20 (mienie pożydowskie)

5. Nieruchomość przy ul. Kościuszki 24

6. Cegielnia ul. Łódzka (sprawa w Sądzie Okręgowym w Skierniewicach)

7. Drogi gminne

8. Grunty rolne Skarbu Państwa  (75 działek).

  

Komunalizacja – decyzje 2005

 

1.      działki nr 2657/2 o pow. 60 m2 i nr 2692/2 o pow. 1145 m2 – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/16/2004/HC,

2.      działki nr 2683/1o pow. 536 m2 , nr 2684/1 o pow. 680 m2 , nr 2686/2 o pow. 278 m2, nr 2685/3 o pow. 567 m2, nr 2685/4 o pow. 56 m2, nr 2687/1 o pow. 371 m2, nr 2688/1 o pow. 510 m2 – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/17/2004/HC,

3.      działka nr 2696/4 o pow. 1533 m2 – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/13/2004/HC,

4.      działka nr 2696/5 o pow. 5265 m2 – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/10/2004/HC,

5.      działka nr 2696/1 o pow. 937 m2 – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/11/2004/HC,

6.      działka nr 2696/3 o pow. 567 m2 i nr 2696/6 o pow. 1280 m 2– decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/12/2004/HC,

7.      działki nr 2686/10 o pow. 354 m2 , nr 2690/1 o pow. 1574 m2 , nr 2691/1 o pow. 1051 m2, nr 2689/1 o pow. 152 m2, nr 2692/3 o pow. 195 m2 – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/1/15/2004/HC,

8.      działki nr 2701 o pow. 303 m2 , nr 2702 o pow. 537 m2 , nr 2703 o pow. 439 m2, nr 2694/1 o pow. 530 m2, nr 2697/1 o pow. 165 m2, nr 2704/1 o pow. 158 m2 – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/14/2004/HC,

9.      działka nr 2687/2 o pow. 51 m2 droga- fragment ul. Piłsudskiego – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/4/2004/HC,

10.  działka nr 2688/2 o pow. 59 m2 droga- fragment ul. Piłsudskiego – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/3/2004/HC,

11.  działka nr 2694/2 o pow. 78 m2 droga- fragment ul. Piłsudskiego – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/8/2004/HC,

12.  działka nr 2677/1 o pow. 614 m2 droga- fragment ul. Piłsudskiego – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/20/2004/HC,

13.  działka nr 2683/2 o pow. 32 m2 droga- fragment ul. Moniuszki – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/1/2004/HC,

14.  działka nr 2684/2 o pow. 41 m2 droga- fragment ul. Moniuszki – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/2/2004/HC,

15.  działki nr 2685/5 o pow. 1 m2  i nr 2685/6 o pow. 44 m2  droga- fragment ul. Moniuszki – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/5/2004/HC,

16.  działka nr 2686/3 o pow. 41 m2 droga- fragment ul. Moniuszki – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/7/2004/HC,

17.  działka nr 2691/2 o pow. 29 m2 droga- fragment ul. Moniuszki – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/8/2004/HC,

18.  działki nr 2358/1 o pow. 1665 m2 - niezabudowana  i nr 2360 o pow. 227 m2 droga przy ul. Skłodowskiej – decyzja z dnia 21.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/19/2004/HC,

19.  działka nr 2573 o pow. 1610 m2 położona przy Bohaterów Warszawy 2  – decyzja z dnia 24.02.2005 r., SP. VII./ GN.V 772233/2/2001/JWK,

20.  działka nr 2240 ( droga) o pow. 764 m2 i nr 147 o pow. 14.4835 m2 droga- fragment ul. Ludowa – decyzja z dnia 11.02.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/23/2004/AJ,

21.  działka nr 1409 o pow. 11800 m2 i nr 1417 o pow. 2198 m2 droga- ul. Janka Krasickiego – decyzja z dnia 13.01.2005 r., SP. VII. 7723/D/1687/2004/MK,

22.  działka nr 544 o pow. 8451 m2 i nr 552 o pow. 1436 m2, nr 570 o pow. 783 m2 droga- ul. Reymonta – decyzja z dnia 13.01.2005 r., SP. VII. 7723/D/1682/2004/MK,

23.  działka nr 1333 o pow. 891 m2 droga- ul. Łąkowa – decyzja z dnia 13.01.2005 r., SP. VII.723/D/1683/2004/MK,

24.  działka nr 2761/10 o pow. 1416 m2 droga- ul. Staszica – decyzja z dnia 13.01.2005 r., SP. VII. 7723/D/1684/2004/MK,

25.  działki nr 314/1 o pow. 1723 m2 droga- ul. Słoneczna – decyzja z dnia 13.01.2005 r., SP. VII. 7723/D/1685/2004/MK,

26.  działki nr 447/1 o pow. 2623 m2 , nr 447/2 o pow. 427 m2 droga- ul. Krakówek – decyzja z dnia 14.10.2005 r., SP. VII. 7723/D/1699/2004/MK,

27.  działka nr 2513/3 o pow. 1947 m2 droga- ul. Mickiewicza – decyzja z dnia 14.10.2005 r., SP. VII. 7723/D/1700/2004/AG,

28.  działki nr 1758 o pow. 8007 m2 , nr 1758 o pow. 3306 m2 droga- ul. Żeromskiego – decyzja z dnia 14.10.2005 r., SP. VII. 7723/D/1697/2004/AG,

29.  działki nr 709 o pow. 10806 m2 , nr 865 o pow. 5516 m2 , nr 709 o pow. 2148 m2 , nr 3749 o pow. 1299 m2 droga- ul. Mrocka – decyzja z dnia 14.10.2005 r., SP. VII. 7723/D/1698/2004/AG,

30.  działki nr 2351/3 o pow. 292 m2 i nr 2351/6 pow. 806 m2 droga- ul. Korczaka – decyzja z dnia 14.09.2005 r., SP. VII. 7723/B/1/27/2004/AJ.

 

W zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego znajduje się 76 budynków z lokalami mieszkalnymi o pow. 36 460 m2 i lokalami użytkowymi o pow. 2 896 m2

W budynkach znajdują się 864 lokale mieszkalne z 2 098 izbami i 58 lokalami użytkowymi.

Z 76 budynków 13 zostało wybudowanych po II-giej wojnie światowej a 68 budynków co stanowi 77% wybudowanych zostało do 1939roku. Budynki położone w centrum miasta - 32% zasobów, wpisane są do rejestru zabytków decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Budynki komunalne wyposażone są w instalacje :

1. wod-kan, wc, łazienki w lokalach, c.o.        4 szt.                5% zasobów

2. wod-kan, wc, łazienki w lokalch                  24 szt               32%

3. wod-kan z wc.                                            17 szt               22%

4. wod-kan ze wspólnym wc                           2 szt                 2%

5. wod-kan                                                     15 szt               18%

6. bez urządzeń wyposażone

    tylko w inst. elektryczną                              14 szt               21%

            Spośród 76 budynków w 42, z racji sprzedaży lokali mieszkalnych utworzono wspólnoty mieszkaniowe. W budynkach tych wykupiono 170 lokale o łącznej powierzchni użytkowej   7 378 m2.

 

 

Uzbrojenie terenu w mieście:

1. długość sieci wodociągowej 49,2 km           wartość 2 583 489 zł

2. długość sieci kanalizacyjnej 18,9 km            wartość 6 578 309 zł

    /sanitarna i deszczowa/

                                                                

                                                                 

Propozycje sprzedaży mienia na 2006r.

Działki na projektowanym osiedlu przy ul. Wojska Polskiego

Planowany dochód ze sprzedaży  200 000 zł.

 

 

 

Brzeziny, dn. 07.11.2005 r.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry