Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/kontrole/kontrole-wewnetrzne/3235,komorka-objeta-kontrola-Wydzial-Rozwoju-Infrastruktury-i-Mienia-Urzedu-Miasta-Br.html
2023-06-09, 10:37

komórka objęta kontrolą: Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny.

Metadane

Data publikacji : 07.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony