Urząd Miasta Brzeziny

komórka objęta kontrolą: Centrum Kultury Fizycznej

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2010 r.

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Centrum Kultury Fizycznej z siedzibą w Brzezinach, przy ul. Kulczyńskiego 9.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 13 października 2011 r. do 21 października 2011 r.

 

Temat kontroli :

Kontrola następna z wykonania zaleceń pokontrolnych udzielonych w 2009 r. w konsekwencji kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez firmę „Pro Publico Bono – Centrum Szkoleniowo-Doradcze” w okresie 15-30 lipca 2009 r.

 

Protokół kontroli :

Numer: 6/2011

Data podpisania: 26.10.2011 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 116.

 

Wnioski :

Przedmiotem kontroli (pozaplanowej) była weryfikacja wprowadzenia i zastosowania w jednostce wytycznych będących konsekwencją kontroli przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną w 2009 r. Wnioski zostały zawarte w protokole.

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry