Urząd Miasta Brzeziny

komórka objęta kontrolą: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2010 r.

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny

 

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

 

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 11 stycznia 2011 r. do 21 marca 2011 r.

 

Temat kontroli :

Kontrola postępowania o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Miasto Brzeziny oraz sposobu jej rozliczania.

 

Protokół kontroli :

Numer: 2/2011

Data podpisania: 22.03.2011 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli kompleksowej stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.0913-1D/2011.

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry