Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/kontrole/kontrole-wewnetrzne/3225,komorka-objeta-kontrola-Muzeum-Regionalne.html
22.06.2024, 05:46

komórka objeta kontrolą: Muzeum Regionalne

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2010 r.

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Muzeum Regionalne w Brzezinach, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 49 w Brzezinach.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 29 marca 2011 r. do 4 maja 2011 r.

 

Temat kontroli :

Kontrola następna z wykonania zaleceń pokontrolnych udzielonych w 2009 r., kontrola zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz przebiegu i udokumentowania inwentaryzacji składników majątku przeprowadzonej w formie spisu z natury.

 

Protokół kontroli :

Numer: 3/2011

Data podpisania: 29.04.2011 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli kompleksowej stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.1611-2D/2011.

Metadane

Data publikacji : 04.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony