Urząd Miasta Brzeziny

komórka objęta kontrolą: Miejski Osrodek Pomocy Społecznej

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2009 r.

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w Brzezinach.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 19 lipca 2010 r. do 13 sierpnia 2010 r.

 

Temat kontroli :

1)Kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki;

2)Kontrola dochodów (w tym dochodów z mienia będącego w zarządzie jednostki) i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, prawidłowości procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro oraz  systemów informatycznych funkcjonujących w jednostce, tj.: kontrola dostępu do zasobów informatycznych i oprogramowania systemowego oraz kontrola wprowadzania, przetwarzania i ochrony danych osobowych;

 

Protokół kontroli :

Numer: 7/2010

Data podpisania: 16.08.2010 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli (kompleksowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.0912-10D/2010.

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry