Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/kontrole/kontrole-wewnetrzne/3220,komorka-objeta-kontrola-Miejska-Biblioteka-Publiczna.html
2023-05-31, 11:23

komórka objeta kontrolą: Miejska Biblioteka Publiczna

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2009 r.

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach z siedzibą przy ul. Św.Anny 36 w Brzezinach.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 10 czerwca do 9 lipca 2010 r.

 

Temat kontroli :

1)Kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki;

2)Kontrola dochodów (w tym dochodów z mienia będącego w zarządzie jednostki) i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, prawidłowości procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro oraz  systemów informatycznych funkcjonujących w jednostce, tj.: kontrola dostępu do zasobów informatycznych i oprogramowania systemowego oraz kontrola wprowadzania, przetwarzania i ochrony danych osobowych;

 

Protokół kontroli :

Numer: 6/2010

Data podpisania: 12.07.2010 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli (kompleksowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.0912-9D/2010.

 

Metadane

Data publikacji : 28.07.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony