Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/kontrole/kontrole-wewnetrzne/3219,komorka-objeta-kontrola-Wydzial-Spraw-Spolecznych.html
23.05.2024, 05:00

komórka objęta kontrolą : Wydział Spraw Społecznych

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2009 r.

 

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

 

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

 

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r.

 

Temat kontroli :

Kontrola postępowania o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Miasto Brzeziny oraz sposobu jej rozliczania.

 

Protokół kontroli :

Numer: 5/2010

Data podpisania: 19.05.2010 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli (problemowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie Nr KZ.0913-4C/2010.

 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony