Urząd Miasta Brzeziny

komórka objeta kontrolą: Wydział Inwestycji i Infrastruktury

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2009 r.

 

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta Brzeziny.

 

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

 

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 17 marca do 13 kwietnia 2010 r.

 

Temat kontroli :

Kontrola prawidłowości stosowania i przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych obejmująca budowę Przedszkola Nr 1 w Brzezinach.

 

Protokół kontroli :

Numer: 4/2010

Data podpisania: 13.04.2010 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli (problemowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie Nr KZ.0913-3C/2010.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry