Urząd Miasta Brzeziny

komórka objęta kontrolą: Przedszkole nr 3

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2009 r.

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny oraz zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Przedszkole nr 3 w Brzezinach z siedzibą przy ul. Moniuszki 15 w Brzezinach.

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 18 stycznia do 9 lutego 2010 r.

 

Temat kontroli :

1)Kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki (unormowania w zakresie gospodarki finansowej) – tzw. kontrola następna mająca na celu sprawdzenie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane;

2) Kontrola dochodów (w tym dochodów z mienia będącego w zarządzie jednostki) i wydatków Przedszkola nr 3 w Brzezinach, prawidłowości procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro oraz  systemów informatycznych funkcjonujących w jednostce, tj.: kontrola dostępu do zasobów informatycznych i oprogramowania systemowego oraz kontrola wprowadzania, przetwarzania i ochrony danych osobowych;

 

Protokół kontroli :

Numer: 2/2010

Data podpisania: 9.02.2010 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli (wyrywkowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.0912-1C/2010.

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry