Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/kontrole/kontrole-wewnetrzne/3214,komorka-objeta-kontrola-Gimnazjum.html
2023-06-09, 09:02

komórka objeta kontrolą Gimnazjum

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2008 r.

 

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 157/2009 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 163/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Brzezinach.

 

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

 

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 30 listopada do 11 grudnia 2009 r.

 

Temat kontroli :

1) Kontrola jednostki pod względem organizacyjnym – kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki (unormowania wewnętrzne);

2) Kontrola wydatków Gimnazjum w Brzezinach obejmująca co najmniej 5%  wydatków poniesionych przez jednostkę w 2008 r. – zgodna z art. 187 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

 

Protokół kontroli :

Numer: VI/2009

Data podpisania: 11.12.2009 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli kompleksowej (wyrywkowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KF.0912-14C/09.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony