Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/kontrole/kontrole-wewnetrzne/3212,komorka-objeta-kontrola-Szkola-Podstawowa-nr-2.html
23.05.2024, 05:37

komórka objęta kontrolą: Szkoła Podstawowa nr 2

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2008 r.

 

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 157/2009 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 163/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 17 w Brzezinach.

 

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

 

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 27 października do 10 listopada 2009 r.

 

Temat kontroli :

1) Kontrola jednostki pod względem organizacyjnym – kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki (unormowania wewnętrzne);

2) Kontrola wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach obejmująca co najmniej 5%  wydatków poniesionych przez jednostkę w 2008 r. – zgodna z art. 187 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

 

Protokół kontroli :

Numer: IV/2009

Data podpisania: 10.11.2009 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli kompleksowej (wyrywkowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KF.0912-10C/09.

Metadane

Data publikacji : 16.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony