Urząd Miasta Brzeziny

komórka objeta kontrolą: Przedszkole nr 1w Brzezinach

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2008 r.

 

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 157/2009 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 163/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Przedszkole nr 1 w Brzezinach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 w Brzezinach (tymczasowa siedziba Dyrektora Przedszkola nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 2).

 

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

 

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 9 października do 23 października 2009 r.

 

Temat kontroli :

1) Kontrola jednostki pod względem organizacyjnym – kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki (unormowania wewnętrzne);

2) Kontrola wydatków Przedszkola nr 1 w Brzezinach obejmująca co najmniej 5%  wydatków poniesionych przez jednostkę w 2008 r. – zgodna z art. 187 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

 

Protokół kontroli :

Numer: II/2009

Data podpisania: 23.10.2009 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli (wyrywkowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KF.0912-7C/09.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry