Urząd Miasta Brzeziny

komórka objeta kontrolą: Przedszkole nr 3 w Brzezinach z siedzibą przy ul. Moniuszki 15 w Brzezinach

Burmistrz Miasta Brzeziny

podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2008 r.

 

 

 

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny.

 

Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:

Przedszkole nr 3 w Brzezinach z siedzibą przy ul. Moniuszki 15 w Brzezinach.

 

Organ kontrolujący/osoby:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.

 

Termin przeprowadzenia kontroli :

Od 21 września do 6 października 2009 r.

 

Temat kontroli :

1) Kontrola jednostki pod względem organizacyjnym – kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki (unormowania wewnętrzne);

2) Kontrola wydatków Przedszkola nr 3 w Brzezinach obejmująca co najmniej 5%  wydatków poniesionych przez jednostkę w 2008 r. – zgodna z art. 187 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

 

Protokół kontroli :

Numer: 1/2009

Data podpisania: 6.10.2009 r.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.

 

Wnioski :

Ustalenia kontroli (wyrywkowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KF.0912-5C/09.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry