Urząd Miasta Brzeziny

2023 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2023 r.

 

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2023 r.  w  sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - utwardzenie terenu przy ul. Wyszyńskiego,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia ,, Planu dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian   w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich, oznaczonej jako działka nr 2511/3,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012),

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2023,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg stanowiących własność oraz będących w zarządzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2023 roku,

Metadane

Data publikacji : 21.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry