Urząd Miasta Brzeziny

Wykaz zarządzeń - 2010

 

 

WYKAZ  ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA – 2010r.

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi,

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”,

 

Zarządzenie Nr 3 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 5 z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia procedury administracyjnej,

 

Zarządzenie Nr 6 z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : Dostawę fotograficznych aparatów cyfrowych dla trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr1 w             Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”.

 

Zarządzenie Nr 8 z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawę materiałów do biura projektu w ramach projektu „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie Nr 9 z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawę sprzętu komputerowego do biura projektu w ramach projektu „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawę mebli do biura projektu w ramach projektu „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

 

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 12 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Spełnione Marzenia-kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 29 stycznia 2010r.w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Wykonanie usługi polegającej na wycięciu i frezowaniu drzew na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 15 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta

Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawę materiałów do prowadzenia kół zainteresowań i prowadzenia zajęć wyrównawczych dla trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta

Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawę nowych kopiarek cyfrowych na potrzeby: Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach, Biura projektu z siedzibą w Urzędzie Miasta Brzeziny w ramach projektu „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta

Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawę sprzętu sportowego dla trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach, w ramach projektu „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010r.

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta

Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawę pomocy dydaktycznych dla trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach, w ramach projektu „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny i ustalenia wyników miejskich eliminacji konkursu plastycznego dla dzieci

i młodzieży pod hasłem „ Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”,

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 1 marca 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Zamiatanie jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 1 marca 2010r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy do Uchwały Nr XLVIII/12/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2010 roku,

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 marca 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Zamiatanie jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 27 z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 28 z dnia 16 marca 2010r w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Zakup z dostawą materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010r do Uchwały Nr L/20/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2010 roku,

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości położonych przy ul. rotmistrza Witolda Pileckiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych nieruchomości położonych przy ul. generała Władysława Sikorskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny w 2010r.

 

Zarządzenie Nr 37 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010rok,

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 39 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 listopada 2008r.

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 2 kwietnia 2010r. dot. przeprowadzania wywiadu środowiskowego w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 

Zarządzenie Nr 41 z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 42 z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 43 z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010rok,

 

Zarządzenie Nr 44 z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Remont zatoki parkingowej i chodnika w ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 45 z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Przebudowę ulicy Moniuszki w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 46 z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 48 z dnia 23 kwietn8ia 2010r w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

 

Zarządzenie Nr 49 z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej oraz odszkodowania za drogi publiczne gminne”,

 

Zarządzenie Nr 50 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową”  na: „Zakup z dostawą fabrycznie nowego jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem na podwoziu z napędem 4 x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności wraz z elektroniczną syreną alarmową”,

 

Zarządzenie Nr 51 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010r. do Uchwały Nr LI/34/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2010 roku oraz zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok,

 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu,

 

Zarządzenie Nr 53 z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok,

 

Zarządzenie Nr 54 z dnia 11 maja 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 55 z dnia 11 maja 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Zorganizowanie sześciu trzydniowych autokarowych wycieczek dla trzech szkół: Szkoły Podstawowej      nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu „Spełnione Marzenia-kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie nr 56 z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

Zarządzenie Nr 57  z dnia 11 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 58 z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przygotowywania projektów uchwał,

 

Zarządzenie Nr 59 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 60 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok,

 

Zarządzenie Nr 61 z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu i powołania Komisji Konkursu pn. „VI Miejski Bieg EKO – Brzeziny 2010 ”,

 

Zarządzenie Nr 62 z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: „konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 63 z dnia 25 maja 2010r. w sprawie realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2012,

 

Zarządzenie Nr 64 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: „Zakup z dostawą mebli i zabawek do Przedszkola nr 1 w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 66 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

 

Zarządzenie Nr 67 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej,

 

Zarządzenie Nr 68 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok,

 

Zarządzenie Nr 69 z dnia 31.05.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok,

 

Zarządzenie Nr 70 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat osób poszkodowanych wskutek niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych,

 

Zarządzenie Nr 71 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania miejskiej komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,

 

 

Zarządzenie Nr 72 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : „Wykonanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 73 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 74 z dnia 1 czerwca 2010r.  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 75 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 76 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 77 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 78 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”,

 

Zarządzenie Nr  79 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową” na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

 

Zarządzenie Nr 80 z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok,

 

Zarządzenie Nr 81 z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 82 z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 83 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową” na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

 

Zarządzenie Nr 85 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach wobec dłużników alimentacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 86 z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 87 z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 88 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

Zarządzenie Nr 89 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 90 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr  91 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 92 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników,

 

Zarządzenie Nr 93 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 94 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 95 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Brzeziny zmienionego Zarządzeniem Nr 39/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 96 z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 97 z dnia 20 lipca 2010r.  w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych poprzedzających rozpoczęcie prac budowlanych na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji pn. „Budowa i przebudowa  ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach  wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”,

 

Zarządzenie Nr 98 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010rok,

 

Zarządzenie  Nr 99 z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :”Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 100 z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach-za 2009r.

 

Zarządzenie Nr 101 z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury-Muzeum Regionalnego w Brzezinach-za 2009r.

 

Zarządzenie Nr 102 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 103 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 104 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

Zarządzenie Nr 105 z dnia  4 sierpnia 2010r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

 

Zarządzenie Nr 106 z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 107 z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 108 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia procedury administracyjnej,

 

Zarządzenie Nr 109 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zwanej dalej „komisją przetargowa” na: „Ochronę, opiekę, zabezpieczanie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Miasto Brzeziny”,

 

 

 

Zarządzenie Nr 111 z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

      

Zarządzenie Nr 112 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Remont chodnika drogi Nr 121200E w Brzezinach (ul. Św. Anny od wjazdu do TBS Nr 57 do wjazdu za kościołem Św. Anny)”,

 

Zarządzenie Nr 113 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

 

Zarządzenie Nr 114 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : „Remont nawierzchni drogi Nr 121242 w Brzezinach (ul. Południowa od ul. Okrzei do ul. Św. Anny)”,

 

Zarządzenie Nr 115 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : „Wykonanie map do celów prawnych wraz z projektem podziału nieruchomości ”,

 

Zarządzenie Nr 116 z dnia 1 września 2010r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 117 z dnia 1 września 2010r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok i lata następne oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych,

 

Zarządzenie Nr 118 z dnia 1 września 2010r. w sprawie organizacji grup na rok 2010/2011 w ramach projektu „Spełnione Marzenia-kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

Zarządzenie Nr 119 z dnia 6 września 2010 rok w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 120 z dnia 6 września 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Przebudowę kanału deszczowego w ciągu drogi gminnej Nr 121230E (ul. Moniuszki),

 

Zarządzenie Nr 121 z dnia 8 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu i powołania komisji konkursu plastycznego „Brzeziny jesienią”,

 

Zarządzenie Nr 122 z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok,

 

 

Zarządzenie Nr 123 z dnia  8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

Zarządzenie Nr 124 z dnia 8 września 2010r.  w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 125 z dnia 22 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 126 z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.

 

Zarządzenie Nr 127 z dnia 22 września 2010r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej z wyborów Prezydenta RP na archiwalną  i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 128 z dnia 22 września 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 129 z dnia 24 września 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 130 z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

Zarządzenie Nr 131 z dnia 1 października 2010r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Radosne przedszkole”,

 

Zarządzenie Nr 132 z dnia 1 października 2010r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 134 z dnia 5 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 135 z dnia 5 października 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 września 2010r. dot. ustalenia regulaminu i powołania komisji konkursu plastycznego „Brzeziny jesienią”,

 

Zarządzenie Nr 136 z dnia 5 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 137 z dnia 14 października 2010r. w sprawie funkcjonowania nadzoru nad wykonywaniem zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny przez spółki prawa handlowego,

 

Zarządzenie Nr 138 z dnia 25 października 2010r. w sprawie powołania komisji,

 

Zarządzenie Nr 139 z dnia 26 października 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania wyboru dzieci do projektu „Radosne przedszkole”,

 

 

Zarządzenie Nr 140 z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminów i powołania Komisji Konkursów pn. „Toksyczna rtęć – zastosowania i zagrożenia „ oraz „Śmieciowy potwór”,

 

Zarządzenie Nr 141 z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny w 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 142 z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji przez Gminę Miasto Brzeziny projektu pod nazwą „Radosne przedszkole”,

 

Zarządzenie Nr 143 z dnia  4 listopada 2010r. w sprawie  zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 144 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia wywoławczej wysokości czynszu najmu w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem gruntu zabudowanego budynkiem magazynowym przy ul. Przechodniej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 145 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi  obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 146 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 

Zarządzenie Nr 148 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ komisją przetargową” na: „Zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością, współwłasnością lub będących w samoistnym posiadaniu Gminy Miasto Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 149 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Świadczenie na terenie miasta Brzeziny usług w zakresie opróżniania koszy ulicznych”,

 

Zarządzenie Nr 150 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Świadczenie na terenie miasta Brzeziny usług w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej”,

 

 

 

Zarządzenie Nr 151 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Konserwację oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 152 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 155 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 156 z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 r.,

 

Zarządzenie Nr 157 z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w                    „ Zasadach (polityce) rachunkowości Gminy Miasto Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 158 z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

Zarządzenie Nr 159 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

Zarządzenie Nr 160 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 161 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 162 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 163 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” oraz projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 164 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 165 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 166 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 167 z dnia 6 grudnia 2010r. 3w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 168 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 169 z dnia6 grudnia 2010r. w sprawie określenia na 2010 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 

Zarządzenie nr 170 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w roku 2010,

 

Zarządzenie nr 171 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010rok,

 

Zarządzenie Nr 172 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

Zarządzenie Nr 1  z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny’,

 

Zarządzenie Nr 3 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.

 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Brzeziny i upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień oraz zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 5 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Miasta,

 

Zarządzenie Nr 6z dnia 15 grudnia 2010r. upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 15 grudnia2010r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów „za zgodność z oryginałem”,

 

Zarządzenie Nr 8 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

 

 

Zarządzenie Nr 9 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia do kontroli,

 

Zarządzenie Nr 12 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 kwietnia 2011r.

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010r.

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 15 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 31 grudnia 2010r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie okresowej oceny pracowników  zatrudnionych na stanowisku urzędniczym,

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2010,

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry